Arstid peavad tervishoiu juhtimist ülepolitiseerituks

FOTO: Liis Treimann

Tervishoiu üks suuremaid puudusi on ülepolitiseeritud juhtimine, leidis laupäeval Pärnus kogunenud Eesti arstide liidu üldkogu.


Meedikud märkisid, et kahetsusväärselt tehakse kogu rahva tervist mõjutavaid otsuseid, lähtudes poliitikute muljetest ja arusaamadest, mitte inimeste vajadustest ja arstide ning tervishoiuspetsialistide seisukohtadest. "Haiglate nõukogudes istuvad poliitikud ja juhatused koostatakse liiga sageli erakondliku kuuluvuse järgi," leidis meedikute üldkogu.Värskeima näitena poliitilise juhtimise ebapädevusest tõid arstid esile riigi praeguse valmisoleku puudumise gripiepideemiaks, tervishoiusüsteemi koordineerimatuse ja kaootilise ning kontrollimata teabe edastamise avalikkusele.Eesti arstide liit kutsub üles tervishoiu korraldamisel lähtuma põhimõttest, et kõikidele inimestele, sõltumata elukohast või sissetulekust, oleksid tagatud võrdsed võimalused arstiabi saada. "Tuleb jõuda ühiskondlikule kokkuleppele, millisel tasemel tervishoidu soovime ja vajame, alles siis saab otsustada rahastamissüsteemi üle. Praegu tehakse valikuid täpselt vastupidises järjekorras: tervishoiusüsteemi toimimine ja inimeste kindlustatus arstiabiga sõltub sellest, kui palju sotsiaalmaksu eelarvesse laekub," kirjutavad arstid.Maailma terviseorganisatsiooni andmetel on Euroopa riikides sotsiaalkulude osakaal sisemajanduse kogutoodangust keskmiselt 26 protsenti. Eestis on see 12 protsenti ehk üle kahe korra väiksem, millega Eesti on riikide pingereas kindlalt viimane.Arstkond on hämmingus peaministri avaldusest, mis käsitleb sotsiaalmaksu vähendamist, sest see raskendaks veelgi abivajajate olukorda ning halvendaks arstiabi kättesaadavust. Arstide liit ei pea õigeks, et suhtumises inimestesse ja nende tervisesse on Eesti riik üha kaugenemas euroopalikest väärtustest.

Tagasi üles