Kommentaarid

Are abivallavanem Lauri Luur:

“Põhiprobleem on ikka Are õgvenduse asukoht, rahvas oli huvitatud, kuhu see lõpuks tuleb. Selle kohta ei antud muud vastust, kui et uuritakse kolme versiooni, mille vahel nad peavad kaaluma, nagu on ette nähtud. Need variandid ei pruugi olla üldse nende kahe variandiga, mis on märgitud Are valla üldplaneeringusse ja on tõmmatud kaardile elanike järgi, teetehnilisi inseneriteadmisi omamata. Maakondlikus teemaplaneeringus vaadatakse, kuhu on reaalselt võimalik teed ehitada.Üks asi on kindel: tee läheb tulevikus Are alevikust mööda läänepoolsest küljest ja see on vajalik, sest olemasoleval teel on liikluskoormus juba liiga suur ja elamute keskele pole võimalik korralikku teed rajada. Ükskõik kuhu uus tee tuleb, tekib asustuse poole pealt probleeme, sest kellestki läheb see ikka lähedalt mööda.”
Sauga vallavanem Vello Tiidermann:


“Ma olen algusest peale küsinud, et kui me räägime Pärnu ümbersõidust, siis kas on mõtet ülejäänud Tallinna maantee neljarealiseks muutmisega jännata. See võiks jääda siis selliselt, nagu ta on, ja tehtagu ümbersõit. Mulle on vastatud, et see kõik on arutamise teema, plaane tehakse mõlemalt poolt, et välja selgitada, kumb on õigem või millises mahus üht või teist rakendada.Vallale on murekoht Kiisa kolmnurgas, kuhu peaks sild tulema ja Pärnu ümbersõidutee Paikuse-Sindi vahelt läbi mahtuma. Kohalikud olid arutelul kohal, et saada teada, kas hakata oma majapidamist seal kokku tõmbama, seda enam, et sinna tuleb Rakvere maantee ja Pärnu ümbersõidu kahetasandiline ristmik raadiusega umbes kilomeeter koos maha- ja pealesõitudega.Või kui inimesel jääb maa mõlemale poole teed, tekib küsimus: mismoodi sealt üle saada? Kuna midagi veel kaardile joonistatud ei ole, jäid need küsimused vastuseta.Vallale on Pärnu ümbersõit probleem seetõttu, et ta lõikab valla pooleks ja kohalikule liikumisele on see takistuseks.”
Paikuse vallavanem Kuno Erkmann:


“Muidugi muretsevad inimesed Pärnu ümbersõidutee üle, mis nende kodu juurest hakkab läbi tulema. Ilmselt tuleb tee kõige lähemale Käärasoo elamutele. Vallavalitsuse poole pealt toonitasime ristmikke, et meie vald liiklussõlmede kohalt pooleks ei läheks. Ka sai rõhutatud, et elurajoonide juures, millest teed mööda lähevad, aegsasti mõeldaks müraseinte peale, et mitte elukeskkonda halvendada.Tee täpne asukoht võib oleneda näiteks sellestki, et vahepeal on asunud Paikuse vallas ümbersõiduks reserveeritud teekoridori elama must-toonekurg.”

Tagasi üles