Tuuleenergeetika teemaplaneeringu eskiislahendus jõuab rahva ette

Tuulegeneraator

FOTO: Tairo Lutter

Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu täpsustatud eskiislahendus on valmis saanud ning ootab avalikkusele tutvustamist.

Eskiislahenduse kohaselt on tuulepargid kavandatud Varbla, Halinga, Vändra, Tori, Audru, Saarde ja Sauga valda kogupindalaga 7378 hektarit. Võrreldes eelmise eskiislahendusega, on lisandunud Lavassaare ja Elbu rabas 3485 hektari suurune ala.

Muutunud on nii seletuskiri kui kaart - tuulepargiks sobivaid alasid on jäänud vähemaks.

Muudatused on tingitud planeeringu kooskõlastamisel Pärnumaa kohalike omavalitsuste ja riigiametite seatud nõuetest.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Pärnu maavalitsuse planeeringute talituses ja maavalitsuse veebilehel.

Täiendatud eskiislahendust tutvustatakse reedel, 28. oktoobri pärastlõunal Pärnu maavalitsuse 2. korruse saalis toimuval avalikul arutelul.
 

Tagasi üles