Maavanem algatas kõrgepingeliini teemaplaneeringu

Kõrgepingeliinid. Foto on illustratiivne.

FOTO: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Pärnu maavanem Andres Metsoja algatas teemaplaneeringu Harju-, Lääne- ja Pärnumaad ühendava Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini trassi asukoha määramiseks ja selle planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Teemaplaneeringu eesmärk on olemasoleva Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trassi vastavusse viimine 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele Pärnu maakonnas Lääne maakonna piirist kuni Sindi alajaamani.

Planeeritav elektriliini trass kulgeb läbi Koonga, Audru ja Sauga valla. Planeeringu alaks on 330/110 kV õhuliini toimimiseks ja alajaamadega ühendamiseks vajalik maa-ala eelnimetatud valdades.

Lõikudes, kus planeeritav õhuliin järgib olemasolevat Harku-Lihula-Sindi 110 kV elektriliini trassi, määratakse perspektiivse suurenenud elektriliini kaitsevööndi ulatus. Lõikudes, kus elektriliin kavandatakse uude asukohta või kus on vajalik elektriliini trassi õgvendamine, valitakse elektriliini trassi koridori asukoht variantide võrdluse teel.

Planeeritav elektriliin on viimaste aastate üks suurimaid siseriiklikke infrastruktuuri projekte ja selle valmimisel paraneb oluliselt kogu Eesti mandriosa ning eriti Lääne-Eesti ja Pärnu piirkonna elektrivarustuskindlus.  

Liini valmimine võimaldab võrguga liituda uutel kohalikel keskkonnasõbralikel elektritootjatel ning seega hajutada Eesti-sisest energiatootmist. Samuti on uus elektriühendus oluline elektrituru arendamiseks Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel.

Tagasi üles