Päästeamet tegi mitmele haridusasutusele ettekirjutuse

Teiste seas tegi päästeamet tuleohutuse alase ettekirjutuse Pärnu täiskasvanute gümnaasiumile ja vabakoolile.

FOTO: Mailiis Ollino

Tuleohutuse suhtes said päästeametilt ettekirjutuse Pärnu Tammsaare lasteaed, Paikuse Mesimummi lasteaed, Pärnu täiskasvanute gümnaasium ja vabakool. Enim valmistas probleeme evakuatsiooni teel asuvate uste avamine.

Hoonest peab olema tagatud evakuatsioonitee: igast ruumist peab välja pääsema ohutult ja kiirelt. Seetõttu peab kõikide ruumide uksi olema võimalik seest võtmeta avada. Seetõttu said ettekirjutuse kõik asutused.

“Päästeamet on seda nõuet varem jälginud välisuste ja trepikodade uste puhul, kuid praktikas välja tulnud probleemid tekitasid vajaduse nõuet järgida iga ruumi puhul,” selgitas sagenenud ettekirjutuste tagamaid Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve peainspektor Georg Kalde.

Aprillis 2017 jõustus siseministri määrus, mis seda täpsemalt reguleerib ja sellest ajast saadik on päästeamet kõnealust nõuet detailsemalt järginud.

Täiskasvanute gümnaasiumis tuleb uuendada tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS, K. N.) paiknemisskeeme. ATSi paiknemisskeemid on olulised töötajatele ja päästemeeskondadele, et leida kiirelt tulekahju tekkekoht.

Vabakoolis tuleb vabastada evakuatsioonitee garderoobist õue. Seal hoitakse labidaid ja harju, mis kitsendavad teed, võivad tekitada vigastusi ja muuta evakuatsioonitee läbimatuks.

Samuti tuleb kontrollida väljapääsuteede valgustust igal aastal. Praegu puuduvad selle kohta dokumendid.

Mesimummi lasteaias tuleb paigaldada ATS-andureid juurde. Hooldusaktis on kirjas, et ripplagede taga ja osas ruumidest on need puudu. Andurite puudumise tõttu võib olla häiritud kõigi hoones viibivate inimeste varajane teavitamine tulekahjust.

Tagasi üles