Kortermaja ees ebaseadusliku relvaga tulistanu pääses kriminaalkaristuseta

Tõnu jäi ilma ebaseaduslikult omandatud vintpüssist, mille politsei konfiskeeris. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Toomas Huik

Pärnu maakohus leidis, et ebaseaduslikult vintpüssi omandamine ja sellega kortermaja õuel õhku lasu sooritamine ei vääri kriminaalkaristust süü väiksuse ja avaliku huvi puudumise pärast.

Tõnu (nimi muudetud, kuna kohtulahend sisaldab vaid initsiaale), kellel oli juba kolm jahirelva ja püstol, otsustas, et nendest relvadest on siiski vähe. Sestap hankis ta endale ka 7,62millimeetrise kaliibriga vintpüssi Mosin ja sellele sobivat laskemoona. Selle relva tarvis loa saamisega ei hakanud ta end aga vaevama. Läks lihtsama vastupanu teed ja muretses vintpüssi ja moona ebaseaduslikult.

Ühel ööl haaras Tõnu Mosini kaasa ja laskis sellest kortermajade vahel õhku, seejärel toimetas ta vintpüssi relvaloata tuttava elukohta, kus tuttav juba hommikul relva politseinikele üle andis.

Paraku rikkus Tõnu selliste tegudega üsna mitut relvaseaduse sätet, mistõttu tema suhtes alustati kriminaalmenetlust.

Kuna süüdistaval puudusid kriminaalkaristused, leidis prokurör, et menetluse saab avaliku huvi puudumise tõttu lõpetada. Seda meedet saab kasutada vaid teise astme kuriteo puhul.

Kohtunik Teet Olvik leidiski sel nädalal, et taotlus on põhjendatud. Tõnu süü ei olnud suur, ta tunnistas end süüdi ja väljendas kahetsust tehtu suhtes. Samuti avaldas ta soovi koostööd teha, näidates vabatahtlikult politseile ette enda valduses seaduslikud relvad.

Küll pidi Tõnu tasuma kriminaalmenetluse kulude katteks 420 eurot ja riigituludesse maksma 350 eurot. Samuti jäi ta ilma ebaseaduslikult omandatud vintpüssist, mille politsei konfiskeeris.

Tagasi üles