Tori valla piiriprotsess ei saa kuidagi jätkuda ühinemislepingut muutmata

Mullune rahvaküsitlus näitas, et enamik Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa ja Nurme küla hääletamas käinud elanikest soovib liituda Pärnu linnaga. Ühinemislepingu muutmine ei leidnud küllaldast poolehoidu, seega saab piiride muudatuse uuesti arutusele võtta pärast 2021. aasta valimisi. 

FOTO: Urmas Luik

Tori valla piirimuudatuse teema pandi volikogu augustiistungil, mil ühinemislepingu muutmine ei leidnud küllaldast poolehoidu, sahtlisse. Valimisliit Loogiline Pärnumaa lubas teha kõik, et protsess siiski elus hoida.

Augustis avaldas vallavolikogu liige ja valimisliitu Loogiline Pärnumaa kuuluv Andres Mõis lootust jätkata vähemalt Pärnu linnaga läbirääkimisi, et pärast 2021. aasta kohaliku omavalitsuse valimisi saaks piiride muutmisega edukamalt edasi minna. Eile (neljapäeval) toimunud vallavolikogu istungiks valmistaski valimisliit ette eelnõu, millega pani ette jätkata nelja kunagise Sauga valla asutusüksuse suhtes piiride muutmise läbirääkimisi. Olgu öeldud, et istungi ajal võttis eelnõu esitaja selle tagasi ja arutelu sellel teemal volikogus ei toimunud.

Rahandusministeeriumist Tori vallavalitsusse saadetud suuniste kohaselt ei ole kõnelused ühinemislepingut muutmata õiguspärased ja nende tulemusi ei saaks hiljem kasutada. Tori vallavalitsuse sekretäri Siiri Jõeranna selgitust mööda ei saa piiride muutmist menetleda nii, et üks volikogu koosseis alustab seda, peab osa läbirääkimistest ära, siis toimuvad valimised, tuleb uus volikogu ja võtab vastu lõpliku otsuse. “Piiride muutmise menetlus tuleb alustada ja lõpule viia sama volikogu koosseisu ajal ehk kes piiride muutmise algatas, peab selle ka lõpuni viima,” rääkis Jõerand. “Kui see ei õnnestu, peab järgmine volikogu koosseis soovi korral kogu protsessi otsast alustama.” 

Piiride muutmise menetlus tuleb alustada ja lõpule viia sama volikogu koosseisu ajal ehk kes piiride muutmise algatas, peab selle ka lõpuni viima.

Siiri Jõerand

Haldusreformi alguses avaldas suur osa Sauga vallas Pärnu külje all elavaid inimesi meelt selle vastu, et nad liidetakse hoopis maakonna kaugemas otsas paiknevate Tori ja Sindiga. Sellest hoolimata ühendati nad valdade, mitte linnaga. 2018. aasta novembris tehti rahvaküsitlus. See näitas, et enamik Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa ja Nurme küla hääletamas käinud elanikest soovib liituda Pärnu linnaga.

Linn oli valmis pidama läbirääkimisi. Rahandusministeeriumi suuniste kohaselt oli aga enne piirimuudatusega edasiminemist tarvis muuta ühinemislepingu mõningaid punkte, mis sisult muudatustega vastuolus. Et lepingut muuta, tuli volikogus saada vähemalt kahe kolmandiku volinike hääled. Augustis neid ei saadud. Praegune liitumisleping kehtib järgmiste kohaliku omavalitsuse valimistulemuste väljakuulutamiseni. Valimised toimuvad taas 2021. aastal.

Tagasi üles