Maakonna turismitegevus koondub Pärnu linna alla

Eno-Gerrit Link
, veebilehe toimetaja
Copy
Pärnumaa turismielu viiakse ühe juhtimise alla.
Pärnumaa turismielu viiakse ühe juhtimise alla. Foto: Urmas Luik

Pärnu maakonna omavalitsused, sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) ja piirkonna Leader-tegevusgrupid sõlmisid koostööleppe, et edendada Pärnumaa turismi ja tuua maakonna turismitegevus ühe juhtimise alla.

Pärnu linnavalitsus andis pressiteate vahendusel teada, et lepingule allakirjutanute siht on arendada Pärnumaast aasta ringi külastatav turismisihtkoht ja seista hea selle eest, et maakonna turismitulu kasvaks pidevalt. Nende eesmärkide täitmiseks tuleb turismitegevust teiste majandusvaldkondadega tugevamalt lõimida, kasvatada välisturul Pärnumaa kui reisisihtkoha nähtavust ning kasutada ressursse paremini ehk vähendada dubleerimist, toetada spetsialiseerumist, võrgustike ja toodete arendust.

Et ühiseid eesmärke tulemuslikumalt täita, viiakse praegu SAPA vastutusalasse kuuluvad maakondlik turismitegevus ja -eelarve Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse alla ning koostatakse täiesti uus Pärnumaa turismistrateegia, mille loomisel löövad leppes osalejate kõrval kaasa kohalikud ettevõtjad.

Jaanuarist jõustuvas koostööleppes kinnitavad omavalitsused, et panustavad järgmisel neljal aastal rahaliselt maakondlikku turismiarendusse samas mahus kui 2020. aastal SAPA turismieelarvesse.

SAPA annab linnale üle kogu käimasoleva turismitegevuse, nagu näiteks visitparnu.com kodulehe ja sotsiaalmeediakanalite haldamise, digiturunduse, trükiste kirjastamise ja Pärnumaa turismiinfo jagamise. Pärnu linna arenguteenistusse lisandub maakondliku turismi edendamiseks kaks spetsialisti, kelle töö on digiturundus ja turismiturunduse andmehaldus. Praegu tegeleb Pärnu maakonna turismiga kolm inimest (üks SAPAs ja kaks Pärnu külastuskeskuses).

Digiturunduse ja turismiturunduse andmehalduse spetsialisti töötasu katavad ettevõtluse arendamise sihtasutus ja koostööleppe sõlminud omavalitsused.

Tori vallavanema Lauri Luuri hinnangul on turismi koostööleppe peamine võit see, et seniajani kahe asutuse, SAPA ja Pärnu linnavalitsuse peale jagatud vastutus maakonna turismielu arendamise eest koondub ühe koordineerija kätte.

“See võimaldab kindlasti kiiremini ja paindlikumalt toimetada. Suur eelis on ka Leader-tegevusgruppide haaramine. Kokkuvõttes võiks see anda täiesti uue hingamise nii maakonna turismiturunduses kui poolte omavahelises koostöös,” leidis Luur.

Pärnu abilinnapea Silver Smeljanski ütlust mööda ei tähenda turismitegevuse juhtimise koondumine ühe korraldaja alla seda, et midagi jääks kellelgi tegemata või keegi jääks tähelepanuta.

“Vastupidi, kui maakond suudab ennast ühiselt ja tugevalt sihtkohana turundada, siis sellest võidavad kõik. Oluline on teha asju ühiselt ja koostöös ning seda soovitaksegi selle muudatusega teha,” märkis Smeljanski.

Koostööleppe neljaks aastaks sõlmisid Pärnu linn, Tori, Häädemeeste, Kihnu, Saarde, Lääneranna ja Põhja-Pärnumaa vald, mittetulundusühingud Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Terra Maritima ja Liivi Lahe Kalanduskogu ning SAPA.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles