Koolide rahuloluküsitluses oodatakse osalema lapsevanemaidki

Pärnu Postimees
Copy
Osalema oodatakse õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid.  
Osalema oodatakse õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid.  Foto: Mailiis Ollino

Üldhariduskoolides algasid rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused. Kaasatud on ligikaudu 40 000 õpilast pea 500 koolist. 

Osalema oodatakse 4., 8. ja 11. klassi õpilasi, kõiki täiskasvanute gümnaasiumite õppureid, 1.–12. klassi õpetajaid ja 1.–9. klassi õpilaste lapsevanemaid.
“Kindlasti soovitame kõigil, kellele kutse saadetakse, küsitlusest osa võtta ja oma arvamust avaldada. Iga arvamus on oluline ja see on hea võimalus haridusega seotud olulistel teemadel kaasa rääkida,” innustas haridus- ja noorteameti analüüsi ja uuringute büroo juht Merit Kangro.

Küsitluses osalenud haridusasutused saavad oma tulemuste kohta tagasisidet õppeaasta lõpus. Kogutud infot on võimalik õppeasutusel kasutada oma senise tegevuse analüüsimiseks ja parenduste kavandamiseks. Tagasisidet antakse iga sihtrühma kohta, kuhu kuulub vähemalt viis vastajat. 

Küsitlus on elektroonne ja igale osalevale koolile on edastatud juhend ja koolipõhine veebilink, mille kool edastab sihtrühmadele. Küsimustikku on kõigil võimalik täita nii eesti, vene kui inglise keeles. 
Haridus- ja noorteamet korraldab rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlust sellisel kujul kaheksandat korda. Õpilasi küsitletakse igal aastal, õpetajaid ja lapsevanemaid üle kolme aasta. Rahuloluküsitlusele saab vastata 10. märtsini.
Peale selle ootavad tänavu kevadel ees rahuloluküsitlused kutse- ja alushariduses: kutseõppeasutustes 11. märtsist 7. aprillini, lasteaedades 8. aprillist 5. maini.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles