Mart Viisitamm sai süüdistuse altkäemaksu võtmises

Linnapea Mart Viisitamm (esiplaanil) ja abilinnapea Simmo Saar.

FOTO: Ants Liigus

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, mille raames esitati Pärnu linnapea Mart Viisitammele ja abilinnapea Simmo Saarele süüdistus kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises ning usalduse kuritarvitamises, peale selle esitati Viisitammele süüdistus altkäemaksu võtmises. 


Pärnu linnapea Mart Viisitamme sõnutsi süüdistatakse teda kolmes espisoodis: 2005-2008 Pärnu linna teede- ja tänavate puhastuse hanke suunamises AS BaltiFaldile, Pärnu linna teede ja tänavate puhatuse hanke taaskordses suunamises BaltiFaldile perioodiks 2008-2011 ja spordihalli ehitamisel ärisaladuse teatavakstegemises kolmandale osapoolele.

Viisitamme sõnade kohaselt ei ole Pärnus kedagi riigihangete korraldamisel soositud, kellelegi eritingimusi loodud ja ärisaladusi kolmandatele osapooltele avaldatud.

Linnapea jutu järgi on prokuratuuri esitatud süüdistuse taga tunda poliitilist survet. „Seda on raske muudmoodi võtta,“ ütles Pärnu linnapea. „Prokurör on öelnud, et talle avaldatakse survet ja süüdistuse esitamisega oli kiire. Prokurör lükkas südistuse koostamise pärast edasi oma puhkuse, et see 25. juuniks valmis saada.“

Pärnu linnapea sõnade kohaselt on nii kapo kui prokuratuur tunnistanud, et praeguse süüdistuse järgi ei pruugi järgneda kriminaalkaristust ja süüdimõistev otsus tuleb hea haldustava rikkumises. „Prokuratuuril on siiski soov süüdistusega kiiresti mingil viisil edasi minna,“ märkis Viisitamm. 

Et prokuratuur saatis süüdistuse kohtusse juba pärast jaanipeva, ei tulnud Viisitamme sõnutsi see talle üllatusena. „Tean sellest juba kaks nädalat, aga mul oleks olnud imelik ise selle kohta pressiteadet laiali saata,“ütles ta.

Prokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt tegutsesid Mart Viisitamm ja Simmo Saar ametiisikutena oma kohustusi täites eraõigusliku juriidilise isiku huvides, jättes kõrvale avalikus halduses kehtestatud põhimõtted, mis kohustavad ametiülesandeid täites kasutama avalikku võimu vaid avalikes huvides, teavitas Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Külli Kivioja.
 
Viisitamm ja Saar avaldasid ühe hankes osalenud ettevõtte pakkumuse kolmandale isikule, kellel ei ole õigust selles sisalduvat informatsiooni teada saada, seisab süüdistuses. Pakkumus sisaldas muuhulgas äritegevust puudutavat teavet, mis on konfidentsiaalne ja mida on ametiisikul kohustus hoida saladuses.
 
Peale selle süüdistatakse Viisitamme veel ühes analoogses kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises.
 
Altkäemaksu võtmine leidis vastavalt süüdistusele aset 2005. aastal, kui Viisitamm sai 29 500 krooni selle eest, et oma ametiseisundit kasutades lõi linnapea kahele ettevõttele hankemenetluses põhjendamatuid soodustingimusi, rikkudes sellega riigihangete nõudeid.

Pärnu abilinnapea Simmo Saar ütles, et ilmselgelt on tegu süüdistusaktiga, mida tõsiselt võtta ei saa.

„Mul on tõeliselt kahju, et tänapäeval ka väga kaheldava väärtusega kriminaaluurimised kohtuni välja jõuavad – kõik see on ju nii aeg, raha ja kellegi rikutud närvid. Iseenesest ma väga ei muretse, küll kohtus alusetud süüdistused ära langevad. Hoolimata usu kadumisest meie mõningatesse õiguskaitseorganitesse, elame loodetavasti muus osas ikkagi õigusriigis,“ kommenteeris Saar talle esitatud süüdistusi. 

Tagasi üles