Mupo likvideerimine maksab üle miljoni

Pärnu munitsipaalpolitsei väikebuss.

FOTO: HENN SOODLA/PRNPM/EMF

Esmaspäeval sai kuus Pärnu munitsipaalpolitseinikku koondamisteate, kokku läheb nende koondamine maksma 1 169 280 krooni.


Seega kulub ühe munitsipaalpolitseiniku ametikoha kaotamiseks keskmiselt 194 880 krooni. Kuidas miljon täpselt jaotatakse, pole linnavalitsuse pressiesindaja Maria Murakas-Ollo teatel praegu võimalik öelda.Väljamakstava rahasumma suuruse paneb paika avaliku teenistuse seadus, mille kohaselt ametist vabastatud ametnikele tuleb maksta, sõltuvalt avalikus teenistuses oldud aastatest, kaks kuni kümme kuupalka hüvitist.Hüvitise määramisel on aluseks kogu avaliku teenistuse staaž, mitte konkreetses ametiasutuses töötamise aeg.Kümne kuupalga suurust hüvitist saavad ametnikud, kes avalikkust teeninud üle kümne aasta. Nii on munitsipaalpolitsei direktor Karl Kolla töötanud avalikus teenistuses 1969. aastast, alguses miilitsa, hiljem politseinikuna.Koondamisest pääsenud seitsmest munitsipaalpolitseinikust kuus jätkavad 16. jaanuarist tööd majandusosakonna juurde loodavas korrakaitseteenistuses. Viis neist hakkavad põhikohaga kontrollima bussipileteid. Munitsipaalpolitseiga liidetud uimastiennetaja Ketri Kupper naaseb sotsiaalosakonda.Koondatavad aga peavad kuni 15. jaanuarini linna heakorra üle valvama. Samal ajal on teated munitsipaalpolitsei laialisaatmisest rohekuubede autoriteeti tugevasti õõnestanud.“Meile käratatakse näkku, et mis te siin mölisete, teid nagunii likvideeritakse,” on munitsipaalpolitsei registripidaja Kalju Hook öelnud.

Tagasi üles