Volikogu saatis Pärnu linnapolitsei laiali

Tegutsetud kolme ja poole aasta jooksul on Pärnu munitsipaalpolitsei jõudnud menetleda ligi 8000 väärtegu.

FOTO: Ants Liigus

Pärnu linnavolikogu korraldas linnavalitsuse initsiatiivil ümber Pärnu munitsipaalpolitsei tegevuse alates 16. jaanuarist.


Patrullteenistus nimetatakse ümber korrakaitseteenistuseks ja selle juhataja ning neli bussikontrolöridena töötavat nooreminspektorit ja lisaks veel üks inspektor viiakse üle Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna koosseisu.

Uimastiennetusega tegeleva peaspetsialisti ametikoht liidetakse sotsiaalosakonna koosseisu. Ülejäänud kuus munitsipaalpolitseinikku, direktor, registripidaja ja neli inspektorit, koondatakse. Munitsipaalpolitsei koondamiskuludeks on 1 169 280 krooni.

Eelnõu volikogule esitanud linnapea Toomas Kivimägi ütles, et seadusega ette nähtud koondamistasudele vaatamata võidab linnakassa juba tuleval aastal munitsipaalpolitsei laialisaatmisega pool miljonit krooni, mis ületulevaks aastaks küünib juba enam kui kahe miljoni kroonise kokkuhoiuni.

Linnapea lisas, et omaette struktuuriüksusena töötanud munitsipaalpolitsei ülesanded ei jää täitmata, vaid need laienevad linnavalitsuse majandus- ja sotsiaalosakonnale.  

Pärnu munitsipaalpolitsei töötas 16. märtsist 2006. Munitsipaalpolitsei likvideerimise poolt oli Pärnu 33-liikmlises volikogus 23 saadikut.

Tagasi üles