Sindi linnavolinikud algatasid linnapea umbusaldamise

Anu Vassvik.

FOTO: Ants Liigus

Neli Sindi linnavolikogu fraktsiooni Kodulinn Sindi liiget algatas umbusalduse avaldamise linnapea Anu Vassviki suhtes.

Umbusalduse algatamise pőhjenduse andis üle fraktsiooni esimees Mati Mettus ja sellele olid veel alla kirjutanud volikogu liikmed Toomas Asi, Lia Oras ja Ants Laretei.

Umbusalduse algatajad toovad välja üheksa punkti, millega nad linnapea töös rahul ei ole.

Umbusaldajad heidavad ette, et linna sotsiaaltoetuste maksmise rahast on eraldatud raha   kultuuriürituste korraldamiseks.

Vassvikile pannakse pahaks üleolevat käitumist linnavalitsuse ametnikega, mille tulemusena on mitu neist töölt lahkunud.

Umbusaldajad pole rahul sellega, et Sindi linna veebilehel pole avalikustatud kõik linnaametnikud, ja heidavad meerile ette erialase hariduseta inimeste töölevőtmist.

Linnapeale pannakse süüks volikogu otsuste ja määruste tähtajaks täitmata jätmist.

Üks linnapea umbusaldamise põhjusi on Sindi gümnaasiumi őpetajatele direktori määratud lisatasude kinnipidamine, vastavast otsusest poolte teavitamata jätt ja põhjendamata jätmine, millisest seadusandlikust aktist lähtuvalt seda tehti.

Veel heidetakse Sindi meerile ette Pärnu maantee 26 detailplaneeringu protsessi tahtlikku venitamist.

Sindi meer pälvib umbusaldajate rahulolematuse ka arupärimistele ebakorrektse vastamise ja nőutud dokumentide esitamata jätmise tõttu.

Vassvikile heidetakse ette distantseerumist Sindi linna vee- ja kanalisatsiooni väljaehitamise projektist ja selle ajutise seiskumise tegelike pőhjuste varjamist avalikkuse ja volikogu ees.

Linnapeale pannakse pahaks veel kaeveloa väljastamist WaterSer Lääne-Eestile, kuigi firmal oli tähtajaks täitmata tagatise esitamise nőue.

Sindi linnavolikogul on 15 liiget.

Tagasi üles