N, 30.11.2023

Ministeerium: Sauga külade liitumine nõuab ühinemislepingu muutmist või ootamist

Meelis Kalme
, Reporter
Facebook
Comments
Tori ja Pärnu volikogud saavad piiride muutmise taotluse esitada rahandusministeeriumile menetlemiseks alles siis, kui piiride muutmise taotluse otsustamisele eelnevalt on muudetud Are, Sauga ja Tori valdade ning Sindi linna ühinemislepingut.
Tori ja Pärnu volikogud saavad piiride muutmise taotluse esitada rahandusministeeriumile menetlemiseks alles siis, kui piiride muutmise taotluse otsustamisele eelnevalt on muudetud Are, Sauga ja Tori valdade ning Sindi linna ühinemislepingut. Foto: Mailiis Ollino

Rahandusministeerium leidis pöördumises Tori vallale, et Eametsa, Nurme ja Tammiste küla ning Sauga aleviku liitumine Pärnu omavalitsusega ei ole valdade ühinemislepingut muutmata võimalik ja soovitas kaaluda asulate üleandmist järgmiste kohalike valimiste käigus.

Tori vald uuris ministeeriumilt muu seas, kas asulate üleandmiseks tuleb ühinemislepingut muuta.

Ministeerium vastas, et Tori ja Pärnu volikogu saavad piiride muutmise taotluse esitada rahandusministeeriumile menetlemiseks alles siis, kui piiride muutmise taotluse otsustamise eel on muudetud Are, Sauga ja Tori valla ning Sindi linna ühinemislepingut. Seega esmalt tuleb muuta liitumislepingut ja seejärel saab vastu võtta otsuse haldusüksuse piire muuta.

Samuti palus vald selgitada, mis saab siis, kui ühinemislepingu muutmine volikogus küllalt hääli ei saa ja kas sellisel juhul võib selguda, et vähemalt kõnealuse lepingu kehtivuse ajal polegi võimalik piire muuta.

“Kui ühinemislepingu muudatus volikogus selle lepingu kehtivuse ajal vajalikku häälteenamust ei saa, siis paraku tõesti ei saa kehtiva seaduse järgi haldusüksuse piiride muutmise menetlust lõpuni viia. Pärast ühinemislepingu kehtivuse lõppu – nelja aasta möödudes ühinemise jõustumisest – saab,” teatas rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv.

Ministeerium märkis, et haldusüksuse piire muuta on mastaapne plaan: asulaid Pärnu linna koosseisu viies tuleks asulates muuseas kujundada uus teenuste võrgustik, töötada välja uued õigusaktid, koostada ühine arengukava ja algatada üldplaneeringu muutmine.

Seetõttu tehti vallale ettepanek, juhul kui Tori vallavolikogu ja Pärnu linnavolikogu otsustavad piirimuudatuse ellu viia, kaaluda asulate üleandmist Pärnu linna koosseisu järgmiste kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste käigus. Sellisel juhul ei tuleks Tori vallal algatada liitumislepingu muutmist.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles