Ülejõe õpilaste veeteemaline uurimistöö jäi üleriigilisel konkursil silma

Noorte eesmärk oli saada teada, kui palju tarbivad põhikooliõpilased vett ja kui palju erinevad Eestis piirkonniti nende veetarbimise harjumused.

FOTO: Arvo Meeks

MTÜ Ökokrati ja puhta vee teemapargi korraldatud üleriigilisel üliõpilaste ja õpilaste veealaste uurimistööde konkursil nappis osalejaid. Ühena viie seas lõi kaasa Pärnu Ülejõe põhikooli rühm, kelle töö osutus vanuseastme parimaks.

Hans Kristian Kivimäe, Joosep Järvmaa ja Endrik Laanemäe uurisid õpetaja Eelika Lülli juhendamisel vee tarbimist kolmanda kooliastme õpilaste hulgas Ülejõe ja Aruküla põhikooli näitel.

Noorte eesmärk oli saada teada, kui palju tarbivad põhikooliõpilased vett ja kui palju erinevad Eestis piirkonniti noorte veetarbimise harjumused. Samuti uuriti, kui suur osa õpilastest joob vett ja kui paljud eelistavad magusaid karastusjooke.

Ilmnes, et kui Ülejõe põhikoolis küsitletud õpilased tarbivad vett küllaldases koguses, siis Arukülas käituvad samamoodi vaid spordiga tegelevad noored. Samuti nenditi, et Ülejõe õppurid joovad karastusjooke pigem vähe.

Harju- ja Pärnumaa õpilaste veetarbimise erinevuse põhjused tulenevad autorite arvates isiklikust eeskujust ja toitumisharjumustest, samuti sissetulekutest, mis riigi eri paigus on eri suurusega, seades rahakulutamisele piirid.

Konkursi eesmärk oli teadvustada puhta joogivee tähtsust, selle mõju tervisele ja loodusele ja tutvustada avalikkusele põhjavee reostamise ennetuse viise.

Tagasi üles