Majutusasutuste suurim murekoht on evakuatsiooniteede takistused

Koidulapargi hotellis olid evakuatsiooniteedel musta pesu kotid.

FOTO: Urmas Luik

Päästeamet kontrollis möödunud nädalal tuleohutust maakonna 16 majutusasutuses. Nõuete rikkumisi tuvastati neist üheksas.

“Kõige suurem murekoht majutusasutustes on see, et evakuatsiooniteid ja -pääse tõkestatakse esemetega,” sõnas Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits. Põlengu korral on tähtsaim hoonest turvaliselt väljuda ning kõikvõimalikud väljumist takistavad esemed koridorides ja trepikodades ei võimalda kiiret ja ohutut väljumist.

Päästeametil on endiselt täisleppimatus evakuatsiooninõuete rikkumiste suhtes ega tee nende suhtes järeleandmisi. “Hoone omanike või valdajate käitumine, mis seab ohtu hoones viibiva isiku, ei ole aktsepteeritav ja selle kohta alustame väärteomenetlust,” märkis Moorits.

Selle reidi käigus algatas päästeamet kaks väärteo- ja kuus haldusmenetlust.

Tagasi üles