Tali ja Veelikse külas koidab suur torutöö

Silvia Paluoja
, reporter
Copy
“Kraanist tuleb hägune vesi,” ­näitas Tali keskasulas korrusmajas elav Eha Kuusk äsja täidetud klaasi vastu valgust.
“Kraanist tuleb hägune vesi,” ­näitas Tali keskasulas korrusmajas elav Eha Kuusk äsja täidetud klaasi vastu valgust. Foto: Mailiis Ollino

Tali ja Veelikse küla elanikud võivad ­rõõmustada, sest SA Keskkonnainves­teeringute Keskus (KIK) otsustas rahuldada vallaettevõtte Saarde Kommunaali esitatud Tali ­küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja Veelikse küla veemajandusprojekti rahastustaotluse. Selle jah-sõna järel koidab suur torutöö, mille tulemusena saavad kahe külasüdame elanikud puhta joogivee ja Tali ka keskkonnasõbraliku reoveekäitluse.

Tali keskasula elanikud on näidanud, milline vesi neil kraanist tuleb: see pole päris selge ja nuusutades on tunda raualõhna.

“Torustik, mis pumbajaamast tuleb, on ju vanem kui see maja siin,” nentis Eha Kuusk, kes elab 1978. aastal ehitatud korrusmajas.

OÜ Saarde Kommunaali juhataja Morten Aasaroht selgitas, et Tali puurkaev-pumplas rekonstrueeritakse veetöötlus ning paigaldatakse uued paarisrauafiltrid sagedusmuunduritega ning ehitatakse puurkaev-pumpla uus, senisest väiksem hoone, kuhu paigutatakse kaugjuhtimist võimaldav elektriautomaatika ja häiresüsteem. Uue puhasti mahutite peale ehitatakse tehnohoone.

Tagasi üles