Soomaa piirkond saab uue tõuke ettevõtlikkuse suunal

Soomaa piirkonna all mõistetakse Pärnu ja Viljandi maakonnas olevat Soomaa rahvusparki koos ümbritseva mõjualaga. Helerohelisega on tähistatudSoomaa ala, tumeroheline laiem ala on planeeringu ala.

FOTO: Viljandi maavalitsus

Soomaa piirkonna teemaplaneeringu raames toimus eile Pärnu ja Viljandi maavalitsuse ning keskkonnaameti korraldusel ettevõtluse teemapäev, mis hakkab andma uut hingamist rahvuspargile.

Teemaplaneeringu käigus lepitakse kokku Soomaa kui piirkonna ruumilise arengu põhimõtetes ja täpsustakse tegevusalade prioriteedid. Määratakse olulisemate sotsiaalse- ja tehnilise taristu objektide asukohad. Täpsustatakse maa- ja veealade kasutamistingimused, seotakse piirkonna erinevad arengudokumendid riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja tasakaalustatud huvidega. Luuakse eeldused kohalikele ettevõtjatele majandustegevuse arendamiseks loodus- ja kultuurilise keskkonna säilitamise tingimustes.

Planeeringus käsitletakse veel teemasid, mis puudutavad üldkasutatavaid puhkealasid ja nende kasutamistingimusi, määratakse olulisemate teede, parklate, matkaradade, vaateplatvormide ning elekteri- ja sidekommunikatsioonide asukohad ning koostatakse tegevuskava. Tegevuskava saab aluseks tulevikuinvesteeringute kavandamisel.

Viljandi maavanem Lembit Kruuse sõnul on jõukuse aluseks koostöö ja majanduslik tegevus. „Inimesed läbi ettevõtluse muudavadki Soomaa väärtused kättesaadavaks ja aitavad need üles leida. Piirkond on paljuski eriline, piirangutega seonduv ala, kus koostöö hõlmab suures osas  koos toimimist keskkonnaga. Elamise võimalikkus erilises kohas on seotud kohapealse töökoha ja elatise teenimise võimalusega, mistõttu tulebki piirkonnas luua kokkulepitud reeglite abil võimalused ettevõtluse ja inimtegevuse arendamiseks,“ selgitas Kruuse.

Ettevõtluse teemapäeval osales  ligi 40 ettevõtlusega seonduvat piirkonna inimest ja riigiametnikku, kes hakkavad aktiivselt osalema planeeringu teostamisel.

Tagasi üles