Maanteeamet kuulutas välja Via Baltica teemaplaneeringu

Tallinn-Pärnu-Ikla maantee

FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Maanteeamet kuulutas välja riigihanke teemaplaneeringule Tallinna-Pärnu-Ikla maantee asukoha täpsustamiseks Pärnu maakonnas.


Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu eesmärk on Tallinna–Pärnu–Ikla maantee olemasoleva trassi vastavusse viimine esimese klassi maanteele esitatavate nõuetega Pärnu maakonnas kilomeetritel 92–170, sealhulgas Are ja Nurme õgvenduste ning Pärnu ümbersõidu trassi asukoha määramine variantide võrdluse kaudu.Peale selle täpsustatakse ristmike ja ristete, kogujateede ning jalg- ja jalgrattateede vajadust ja paigutust.Planeeringu käigus tehakse keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tagasi üles