Tööinspektsioon ja mupo kontrollivad tööohutust ehitustel

FOTO: Mati Põldre / Pärnu Postimees

Tööinspektsiooni Lääne inspektsioon ja Pärnu linnavalitsuse munitsipaalpolitsei hakkasid kontrollima tööohutuse nõuete täitmist ehitusobjektidel.


Esimene objekt, kus tuvastati puudusi, oli Pärnus Riia mnt 21, kus tehakse katusetöid ja laotakse tulemüüri. Ehitustöölised ei kasutanud ohutusvöösid ja kaitsekiivreid, teavitas Lääne inspektsiooni teabespetsialist Viivika Vilja.Ühisreidide käigus pööratakse muuhulgas tähelepanu sellele, kas töövahendid, tõsteseadmed, tellingud vastavad ohutusnõuetele, kas kasutatakse isikukaitsevahendeid, kas ehitusobjektid on märgistatud ja kas kõrvalseisvate isikute ohutus on tagatud. Ehitusettevõte peab korraldama ehitustööd selliselt, et oleks tagatud kõigi ehitusplatsil ja selle vahetus läheduses viibivate inimeste ohutus.Kui ehitusplatsil tehakse töid või kasutatakse töövahendeid nii, et see seab ohtu töötajate või kõrvalseisvate isikute elu, peatatakse töö või keelatakse ohtliku töövahendi kasutamine.2009. aasta esimeses kvartalis Lääne inspektisooni tehtud sihtkontrolli “Töökoht” käigus selgus, et enim probleeme tööohutuse valdkonnas esines jist ehitusobjektidel. Maandamata olid kõrgelt kukkumise ja varingu alla jäämise riskid, probleeme esines vibratsiooni ja müraga, töötajad ei kasutanud isikukaitsevahendeid.

Tagasi üles