Pärnumaa konkurentsivõimet tõstetakse 7,83 miljoniga

FOTO: Elmo Riig

Siseminister Hanno Pevkur allkirjastas käskkirja, millega määrati kui palju raha saavad Eesti maakonnad oma konkurentsivõime tugevdamiseks. Pärnumaale tuleb veidi alla kaheksa miljoni euro.

Siseministeeriumi pressinõuniku Merje Klopetsi teatel saavad Eesti maakonnad 2020. aastani Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu 134,8 miljonit eurot toetust töökohtade loomiseks ning teenuste ja töökohtade kättesaadavuse parandamiseks väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul võeti toetuse maakondlikul jaotamisel arvesse nii maakondade rahvaarvu väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkonda kui ka sotsiaal-majandusliku olukorra näitajaid.

„Kuna meie eriline tähelepanu on kahe idapiiri äärse piirkonna – Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti arengul, said sealsed maakonnad töökohtade loomiseks ja maakonnasiseste liikumisvõimaluste parandamiseks täiendavalt toetust,“ märkis minister.

Klopetsi sõnade kohaselt on suur tähtsus sellel, milliseid arenguvõimalusi ja kitsaskohti maakonnas kohapeal oluliseks peetakse. Selleks valmistavad maakonnad ette piirkonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava, kus tuuakse välja projektid, mis on mõjusad ja edasiviivad just selle maakonna seisukohast.

Tegevuskavade esitamise tähtaeg on 6. märts ja kavad kinnitab siseminister. Selle nimekirja projektidele saab edaspidi toetust taotleda, rahastuse saavad toetuse eesmärgist lähtuvalt kõige mõjusamad algatused.

 Töökohtade loomisele suunatult toetatakse turismitoodete ja -atraktsioonide arendamist, avalike juurdepääsude ja kommunikatsioonide rajamist tööstus- ja ettevõtlusaladele, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste loomist ning linnakeskuse avaliku ruumi nüüdisajastamist. Teenuste ja töökohtade füüsilise kättesaadavuse parandamiseks toetatakse keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamist.

Aastatel 2007-2013 rahastati Eestis sarnase toetusskeemi raames 53 turismi- ja 28 tööstusalaprojekti kokku 92,8 miljoni euroga.

Toetuse jaotus maakondade kaupa

Harjumaa 9,02 miljonit eurot

Hiiumaa 2,43 miljonit eurot

Ida-Virumaa 23,48 miljonit eurot

 Jõgevamaa 8,29 miljonit eurot

 Järvamaa 6,61 miljonit eurot

 Läänemaa 5,6 miljonit eurot

 Lääne-Virumaa 12,4 miljonit eurot

 Põlvamaa 8,64 miljonit eurot

 Pärnumaa 7,83 miljonit eurot

 Raplamaa 7,83 miljonit eurot

 Saaremaa 7,16 miljonit eurot

 Tartumaa 5,56 miljonit eurot

 Valgamaa 9,07 miljonit eurot

 Viljandimaa 11,26 miljonit eurot

 Võrumaa 9,62 miljonit eurot

Andmed: Siseministeerium

Tagasi üles