Võimuliit arutab Paikuse politseikooli sulgemist

FOTO: Urmas Luik

Tallinnas peetavatel koalitsioonikõnelustel on arutatud Paikuse politseikooli sulgemist, kokkulepet selle kohta veel pole ja kui ühise seisukohani ei jõuta, võidakse ebamugav teema võimuleppest välja jätta.

Paar nädalat tagasi, kui laua taga oli neli osapoolt, kõneldi sisekaitseakadeemia tulevikust. Ühe poliitiku sõnade järgi toetas Reformierakond akadeemia Tallinna Kase tänavale koondamist ja Isamaa ja Res Publica Liit selle Ida-Virumaale viimist. Mõlemad võivad tähendada Paikuse politseikooli sulgemist.

“Oli juttu Paikuse sulgemisest, et peaks analüüsima,” ütles poliitik. “Osa leidis, et Paikuse politseikooli tegevus oleks mõistlik lõpetada, osa vaidles vastu. Selgust ei tulnud ja selle teema juurde lubati tagasi pöörduda.”

Poliitik sõnas, et kui kokkuleppele ei jõuta, ei pruugi Paikuse politseikooli tulevik võimuleppesse jõuda. Siis jääb see siseministeeriumi ja akadeemia enda mureks.

Vald tahaks sõna sekka öelda

Koalitsioonikõnelustel arutatu on murelikuks teinud Paikuse valla, mille volikogu esimees Mait Talvoja saatis 18. märtsil siseminister Hanno Pevkurile kirja. Selles tuntakse huvi, kas ja milliseid arengusuundi on Paikuse vallas asuva kooli juhtimise ja asukoha suhtes ette näha.

“Kui muudatusi on planeeritud, siis millal on kavas need ellu viia ning kas arengu kavandamisse kaasatakse ka valla ja maakonna esindajad?” küsis Talvoja.

Reformierakondlasest ministrilt pole vald seni vastuseid saanud. Novembri lõpuski, mil toimetus üritas kooli tulevikus selgust saada, ei vastanud Pevkur küsimustele.

Koalitsioonikõnelustel on igal erakonnal kindel positsioon. Küsimusele, milline on Reformierakonna seisukoht ja kas selle kujundamisse on kaasatud Pärnumaalt riigikogusse valitud parlamendiliikmeid, vastas erakonna pressiesindaja Silver Pukk üleeile: “Praegu on vara Paikuse osas midagi täpsemalt öelda. Kui loodav valitsusliit on midagi konkreetsemat kokku leppinud, oleme valmis seda kommenteerima.”

Järgmisele elektronkirjale, milles tuletati meelde, et küsiti erakonna, mitte valitsusliidu seisukohta, Pukk enam ei vastanud.

Reformierakonnast riigikogusse valitud Toomas Kivimägi sõnas, et Paikuse politseikooli sulgemine oleks Pärnumaale selge kaotus. “Pean küsima argumente, miks seda tahetakse teha,” lausus ta ja lubas Pevkuriga vestelda.

Pärimisele, kas Reformierakond on oma seisukohti kujundades tema arvamust küsinud, vastas Kivimägi eitavalt. Ta lisas, et ei heida seda ette, sest valdavalt lähtutakse koalitsioonikõnelustel programmidest ja oma seisukohad näiteks Via Baltica ja Rail Balticu suhtes on ta läbirääkijatele saatnud.

IRList parlamenti valitud Andres Metsoja ütles, et nende programmis on sisekaitseakadeemia ümberkorraldamine, mitte Paikuse politseikooli sulgemine. “Kui midagi piirkonnast ära viiakse, tuleb midagi vastu pakkuda. Selge see, et kui on ratsionaalsed põhjendused, tuleb mõelda, mida kompleksiga edasi peale hakata,” rääkis ta.

Miks on Tallinna koondamine hea?

Metsoja märkis, et ta pole näinud ühtegi arvutust, mis näitaks, et Paikuse politseikooli likvideerimine ja sisekaitseakadeemia Tallinna koondamine oleks hea. “Praegu arutlusel variantidest on esimene Kase tänav, teine Ida-Virumaa ja kolmas Kase-Muraste ning Paikuse kipub joone alla jääma,” tõdes ta.

Sisekaitseakadeemia asub Eestis neljas kohas: Tallinnas, Tallinna lähedal Murastes, Paikusel ja Väike-Maarjas. Aastaid on arutatud, kas see on otstarbekas ja milline oleks kooli tulevik.

Suvel sisekaitseakadeemia rektorina tööd alustav Katri Raik lausus, et akadeemia asukoht on poliitiline otsus ja rektor on otsuste täideviija.

Raigi jutu järgi on temale esmatähtis, et akadeemia õpi- ja harjutamistingimused ei halveneks. Kui Paikusel õppetöö lõpetada, jääb võimalus kasutada kooli sisejulgeolekuasutuste harjutamisbaasina, iseasi, kas selle arendamiseks raha on.

Raigi hinnangul on vaja akadeemia paiknemisotsused langetada lähiajal, sest akadeemial on võimalus saada ligi 15 miljonit eurot õpikeskkonna parandamiseks ja peagi peab olema selge, milleks ja kus seda kasutatakse. “Narva ja Tallinna valiku puhul räägitakse praegu küll selgemalt Tallinnast,” nentis ta.

Paikuse või Muraste?

Sisekaitseakadeemia haldusdirektor Aivo Viilol rääkis, et akadeemial on aega rahataotlust esitada maini. Kool tahaks korda teha Kase tänava kompleksi, ehitades uued laborid ja lasketiiru, renoveerides ühiselamu ja spordihoone.

Viiloli jutu järgi mahuksid uuendatud Kase tänava kompleksi kas Paikuse või Muraste õpilased, kuid mitte mõlemad. Muraste allesjätmise kasuks räägivad renoveeritud hooned, Paikuse on regionaalpoliitiliselt olulisem.

Kui otsustatakse Paikuse politseikool kinni panna, kulub õppetöö Kase tänavale viimiseks vähemalt kolm aastat, sest uut kompleksi pole projekteerimagi hakatud. Paikuse politseikooli sisejulgeolekuasutuste treeningbaasiks ümberehitamine eeldaks aga näiteks sise- või kaitseministeeriumi investeeringuid. 15 miljonit tuleks haridus- ja teadusministeeriumi kaudu.

“Kõigeks oleks raha vaja,” tõdes Viilol. Muu hulgas ühiselamute ja õppeklasside väljaehitamiseks Ida-Virumaal, et politseinikud seal praktikat teha saaksid.

Tagasi üles
Back