Suvised siseturistid eelistavad pealinna asemel Pärnumaad
Suvekuudel oli Pärnumaal rohkem ööbimisi kui pealinnas

Rüütli tänav Pärnus.

FOTO: Ardi Truija

Pärnumaal ööbivate Eesti siseturistide arv on tänavu jõudsalt kasvanud, kõikidel suvekuudel oli Pärnumaal rohkem ööbimisi kui pealinnas.

Statistikaameti andmetel suurenes siseturistide ööbimiste arv Pärnu maakonnas 2016. aasta esimese üheksa kuu jooksul võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 45 000 võrra. Ööbimisi lisandus peaaegu võrdselt nii linnas kui maakonnas, vastavalt 23 894 ja 21 633.

Ööbimiste arv kasvas kõige rohkem juunikuus, mil Pärnumaal ööbis 8491 inimest rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Juulikuus oli tõus 8003 ja märtsis 7170 ööbimist.

Pärnu linnavalitsuse turismi peaspetsialist Eda Toomsalu sõnul on märkimisväärne, et sel aastal on kõik üheksa esimest kuud võrreldes eelmise aastaga olnud tõusuteel.

Tartu ülikooli Pärnu kolledži kolledži turismiosakonna juhataja Heli Müristaja jutu kohaselt näitab siseturu nõudluse kasv inimeste sissetulekute suurenemist ja leibkondade majandusliku kindluse kasvu. "Juurdekasv poole võrra on võimalik vaid siis, kui lähtenumber on suhteliselt väike. Kuna maakonna majutusettevõtete keskmine täitumus on väljaspool suvehooaega suhteliselt madal, keskmiselt 20-30 protsenti, siis kasvuruumi on," selgitas Müristaja.

Pärnu suvekülaliste 2016. aasta uuringu kohaselt on siseturistide kulutused sihtkohas pisut madalamad kui väliskülastajate omad, vastavalt 234 ja 415 eurot inimese kohta. "Seetõttu oleks lisaks siseturu kasvule vajalik toetada ka välisturu nõudluse kasvu," lausus Müristaja.

Linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja Anneli Lepa arvates võib üheks ööbimiste kasvu põhjuseks pidada viimastel aastatel Eesti siseturule sihipäraselt suunatud turunduskampaaniad.

Ellu on kutsutud ka erinevaid teemanädalaid madalhooajal. 2015. aastal said alguse restoranide nädal ja kohvikute nädal ning sel aastal spaanädal. Turunduskampaaniad on suunatud madalhooajale, et teavitada siseturisti Pärnus läbi  aasta toimuvatest sündmustest.

Lisaks linnale on jõudsalt kasvanud maakonnas ööbijate arv. "Ööbimiste arv väljaspool Pärnu linna kasvas 2016. aaasta esimese üheksa kuuga 31 432 öö võrra, mis on 50 protsenti juurdekasvu. Eesti keskmine oli samal ajal kaheksa protsenti. Suure hüppe tegi ka Soome turistide ööbimiste arv - kasv 8391 ööd ehk 109 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga," kõneles SA Pärnumaa Turism juhataja Kaire Ilus.

Pärnu maakond on Tallinna linna järel siseturistide ööbimiste arvu poolest kindlalt teisel kohal. Kõikidel suvekuudel oli Pärnumaal rohkem ööbimisi kui pealinnas.

Võrreldes kahe eelneva aastaga ei ole Pärnumaa ja Tallinna siseturistide ööbimiste arvu vahe olnud kunagi nii väike. "Kuna jõulu- ja aastavahetuspeod on alles ees, siis on tulemas hea võimalus vahet Tallinnaga veelgi vähendada," lausus Lepp.

Tagasi üles