Väikesaared saavad elulaadi säilitamiseks toetust

Manilaid.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Siseministeerium avas väikesaarte elukeskkonna arendamise tänavuse toetusprogrammi, mille raames saab 14 väikesaart taotleda elulaadi säilitamiseks ja avalike teenuste kättesaadavuse kvaliteedi parandamiseks kokku 639 116 eurot.

Pärnumaalt saavad elukeskkonna arendamiseks toetust Kihnu ja Manilaid.

Väikesaarte programm aitab kaasa väikesaartele omase elulaadi säilimisele avalike teenuste kättesaadavuse kvaliteedi parandamise kaudu.

Väikesaarte programm on suunatud mandri- ja saarevahelise transpordiühenduse, hoolekande- ja tervishoiuteenuste, toidu, elektri, joogivee ja kütuse, jäätmemajanduse, juurdepääsu alg- ja põhiharidusele ning päästeteenuse ja sideteenuse kättesaadavuse parandamisele.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul on väikesaarte elanikud programmi käivitumist kaua oodanud.

„Oluline on et, saareelanikud saaksid riigipoolset toetust oma unikaalse kultuuripärandi ja kogukondliku elulaadi säilitamiseks ning neil oleks jätkuvalt võimalik tegelda põliste elatusaladega. Toetus on suunatud saareelanike elutingimuste parandamisele, nagu näiteks kütusetanklate rajamine ning perearstipunkti sisustamine,“ selgitas Kiisler.

Väikesaarte programmist on Kihnu saarele ja Manijale kavandatud 214 000 eurot, nende saarte kultuuripärand on kantud UNESCO kaitse nimekirja.

Programmi kogumaht on tänavu 639 116 eurot ning maksimaalne toetus projekti kohta 130 000 eurot.

2011. aastal kuuluvad programmi piirkonda Harju maakonnast Naissaar, Prangli, Aegna ja Väike-Pakri; Lääne maakonnast Osmussaar ja Vormsi; Saare maakonnast Abruka, Kõinastu saar, Kesselaid, Vilsandi ja Ruhnu ning Tartu maakonast Piirissaare.

Väikesaarte programmi koordineeriv asutus on siseministeerium. Programmi viib ellu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Eeltaotluste vastuvõtu ja programmi nõukogu tööd korraldab Pärnu maavalitsus.

Tagasi üles
Back