Riik soovib maakondades luua üle 1000 riigipalgalise töökoha
Pärnusse ja Lihulasse tehti ettepanek tuua 101 töökohta

Riigihalduse minister Jaak Aab on seisukohal, et kuigi maakondadesse töökohtade üleviimine on planeerimisel ja osaliselt ettevalmistusi juba tehakse, siis on ka neid piirkondi, kus tuleb veel pingutada.

FOTO: Madis Sinivee

Ministeeriumid on esitanud ettepanekuid kokku üle 1000 riigitöökoha viimiseks Eesti kõikidesse maakondadesse. Pärnusse ja Lihulasse tehti ettepanek tuua 101 töökohta.

„Riigi huvi on, et Eestis oleks kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid ametikohti, sest töökohtade olemasolu on otseselt seotud maapiirkondade elujõulisusega. Kui tööeas inimesel ei leidu kodukohas väärilist rakendust, on meil raske oodata, et ta oma perega sinna jääb ja iga päev kogukonna arengusse panustab," sõnas peaminister Jüri Ratas. "Peame seisma selle eest, et Tallinna kõrval areneksid Eesti maakonnakeskused ja kaugemadki omavalitsused ning kohalikud elanikud ei peaks tulema töö ja eneseteostuse otsinguil üksnes pealinna."

Riigihalduse minister Jaak Aab on seisukohal, et kuigi maakondadesse töökohtade üleviimist plaanitakse ja osaliselt tehakse juba ettevalmistusi, leidub neidki piirkondi, kus tuleb veel pingutada, et sinna rohkem riigipalgalisi riigitöökohti tekiks.

„Riigiasutuste töökohtade Tallinnast väljaviimine on valitsuse prioriteet. Samaväärseid töökohti peab leiduma kõikjal Eestis,“ ütles minister Aab. „Murekoht on, et osas maakondadest on praeguse seisuga riigipalgaliste töökohtade arv liiga väike. Kui Tartu-, Ida-Viru- ja Raplamaaga sujub tegevus vastavalt plaanitule, siis näiteks Lääne-, Põlva-, Valga- ja Võrumaa ning veel mõne maakonnaga on vaja veel tööd teha, et neisse rohkem töökohti viidaks. Seega jätkame algatatut, sest töökohtade loomine maakonnakeskustesse on pidev ja jätkuv protsess koostöös ministeeriumitega.“

Töökohti Tallinnast välja viies tuleb arvestada suundumust, et keskvalitsuse ametikohtade arv regioonides vähenes 01.01.2016–01.06.2017 ligikaudu 600 võrra. Peale selle suletakse 1. jaanuarist maavalitsused, mis tähendab koondamist veel ligemale 150 riigipalgalisele töökohale. Pärast haldusreformi võib töökohtade hulk kohalikes omavalitsustes veel väheneda.

„Pakkumaks kohapeal tööd haldusreformi käigus vabanevatele inimestele, peab riik samaväärseid töökohti kohapeal juurde looma,“ ütles minister Aab.

Et hoida töökohtade vähenemise suundumust kontrolli all, tuleb tulevikus väljaspool Tallinna asuvate riigiasutuste sulgemist või ametikohtade koondamisega seotud reorganiseerimist kooskõlastada riigihalduse ministriga.

Töökohti plaanitakse ümber kolida, praegu viiakse või on juba viidud pealinnast väljaspool asuvate harukontorite töötajate arvu suurendamisega, näiteks riigi tugiteenuste keskuse üksused paiknevad Tartus, Viljandis ja Kuressaares.

Veel on kavas kasvatada töötajate arvu sellega, et Tallinnas ametist lahkunud inimese asemele võetakse uus inimene tööle pealinnast väljaspool.

Peale selle on plaanis asutuse tegevus tervikuna viia maakonnakeskusse, näiteks Eesti geoloogiateenistus asub tulevast aastast Rakveres. „Hea meel on tõdeda, et uute töötajate tööle võtmisel pakub üha rohkem riigiasutusi töötamise võimalust kõikjal Eestis kui töö iseloom seda võimaldab,“ lisas Aab.

Töökohti maakonnakeskustesse kolides on fookuses eelkõige keskvalitsuse asutused, kus möödunud aastal töötas ligikaudu 55 000 inimest, neist 45 protsenti Tallinnas.

Piirkondadesse viiakse eelkõige neid töökohti, mis oma töö korraldamisel ei sõltu asukohast. Pealinnast ei plaanita välja viia põhiseaduslikke institutsioone, ministeeriume ning pealinna ja lähiümbruse elanikele ning ettevõtetele teenuseid pakkuvaid asutusi.

Valitsus soovib aastatel 2017–2019 viia pealinnast välja üle 1000 töökoha. Selleks esitasid kõik ministeeriumid ettepanekud oma valitsemisala kohta ja koordineerivad väljaviimist ning annavad valikute kohta selgitusi.

Pärnusse ja Lihulasse tehti ettepanek tuua 101 riigipalgalist töökohta:

keskkonnainspektsioon 6

maa-amet 1

keskkonnaamet 1

veterinaar- ja toiduamet 1

maksu- ja tolliamet 4

politsei- ja piirivalveamet 31

ettevõtlus arendamise sihtasutus 30

SA Innove 3

sotsiaalkindlustusamet 10

terviseamet 1

töötukassa 11

riigi tugiteenuste keskus 1

riigi tugiteenuste keskus (Lihula) 1

Terviseamet 1 Töötukassa 11 Riigi Tugiteenuste Keskus 1 Riigi Tugiteenuste Keskus (Lihula) 1 Kokku 10

Tagasi üles
Back