Eliisabeti õpetajaks valiti praost

Pärnu Eliisabeti kirik.

FOTO: Mailiis Ollino/

Pärnu Eliisabeti koguduse juhatus valis täna viie kandidaadi seast endale uue hingekarjase, kes täidab koguduse õpetaja kohalt Ameerikasse lahkunud Enn Auksmanni aset.

Valituks osutus Pärnu praost Tõnu Taremaa, kes Pärnu Eliisabeti kirikus pidas jumalateenistusi asendusõpetajana ka Auksmanni lahkumise järel.

Kuna 16-liikmeline koguduse juhatus valis hingekarjase salajasel hääletusel, ei tea, mis kaalutlustel Taremaa valituks osutus.

Enne valiku tegemist tuli kõigil viiel kandidaadil pidada üks pühapäevane näidisjutlus ja tutvustada end ja oma vaateid koguduse juhatuse ees. Niipalju on teada, et Eliisabeti kogudus eeldas vastselt õpetajalt traditsioonide jätkamist liturgias, kirikumuusika valikus kui suhtumises abielusse.

Praost Taremaa kinnitab koguduse õpetaja kohale Eesti evangeelse luteri kiriku konsistoorium, kui ei vaidlustata tänast valimistulemust.

"Miks peaks vaidlustatama?" küsis Eliisabeti kiriku juhatuse esimees Andres Riivits, lisades, et valimised olid demokraatlikud ja kõik kandidaadid said ennast kogudusele tuttavaks teha.  

Konsistooriumi päevakorras on Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja kinnitamine 6. märtsil.

Tagasi üles