Täna uuendati Pärnu Kesklinna sillal teemärgistust ja tõmmati maha uued eraldusjooned. Samuti sai värske värvikihi jalakäijate ülekäigurada Laia tänava sillapoolses otsas.

Remonditööde ajal tekkis silla ületamisel aeg-ajalt ummikuid.

Kesklinna sild sai värske asfaltkatte juuni lõpus.