Pärnumaa suplusalad said hoiatussildid

Pärnumaa valveta veekogud said hoiatussildid, millel hoiatatakse ujumisega seonduvate ohtude eest.

FOTO: Ardi Truija

Pärnu lahe merepääste selts paigaldas Pärnu maakonda 27 veeohutuse infotahvlit, millelt leiab teavet nii suvel kui talvel valveta veekogudel käitumise kohta.

Norman Talson Pärnu lahe merepääste seltsist märkis, et tahvlid said valveta veekogud Pärnumaal. Nii paigaldati 1. juunist 30. juulini Vändra valda neli, Tori valda üheksa, Saarde valda kaheksa, Tahkuranna valda kaks ja Paikuse valda neli tahvlit.

Talsoni sõnutsi saab tahvlilt aimu, kuidas vältida ohte veekogu ääres nii suvel kui talvel. “Tahvlil on loetletud põhilised veekogu ääres juhtuvate õnnetuste põhjused,” märkis ta.

Nii tuuakse tahvlil välja, et tihti hindavad nõrga ujumisoskusega inimesed oma oskusi üle. Samast saab teada, et alkohol on Eestis põhiline meeste uppumise põhjustaja ja tihti satuvad liiga sügavasse vette valveta jäetud lapsed.

Üks õnnetuste põhjusi on see, et ujujad ei arvesta oma tervisliku seisundiga.

Tahvlil mainitakse, et tihti minnakse ujuma selleks sobimatusse kohta, nagu tugeva lainetusega merre või kiirevoolulisse jõkke. Nii varitseb ujujat oht sattuda veekeeristesse või -kasvudesse.

Talvise veeohutuse puhul tõstab hoiatustahvel esile ennekõike seda, et enne jääle minekut peab olema kindel selle paksuses. Samuti saab nõu nii enda kui kaasinimese päästmise kohta jääaugust.

Tahvlid paigaldati päästeameti rahastatava ennetusprojekti “Ohutus valveta suplusaladel” raames.

Pärnu lahe merepääste selts on vabatahtlikkuse initsiatiivil toimiv merepäästeüksus. Selts tegutseb Pärnu lahel, selle lähiümbruses ja Pärnumaa siseveekogudel. Kuigi seltsi liikmed ei ole veel 24tunnises reageerimisvalmiduses, loodetakse peagi selleni jõuda.

Tagasi üles