Mai tänavale spordihoonet niipea ei tule

Jõusaal. Foto on illustreeriv.

FOTO: Margus Ansu/Postimees

Pärnu linnavalitsus otsustas anda nõusoleku hoonestusõiguse ennetähtaegseks lõpetamiseks Mai 107 kinnistul, kuhu Tallinnas ja Tartus Artic Sport spordiklubisid omav OÜ Freewill lubas rajada sportimis- ja vaba aja veetmise keskuse.

Pärnu linnavalitsus otsustas, et hoonestusõigus lõpetatakse poolte kokkuleppel ennetähtaegselt alates järgmise aasta 11.aprillist.

Pärnu linnavalitsus andis osaühingule Freewill Mai 107 kinnistul 50aastase hoonestusõiguse 2007. aasta lõpus. Lepingu sõlmimise eesmärk oli 2011. aastaks kinnistule spordihoone rajamine ning selles sportimis- ja vaba aja veetmise teenuste pakkumine.

Kinnistu hoonestamise aluseks oli Pärnu linnavalitsuse korraldusega 2007. aasta suvel algatatud detailplaneering.

Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja Maria Murakas-Ollo ütles, et nimetatud korralduse ning selle 2008. aasta oktoobris kehtetuks tunnistanud linnavalitsuse korralduse kohaselt on detailplaneeringu koostamise eesmärk muu hulgas kinnistu sihtotstarbe muutmine ühiskondlike hoonete maast ärimaaks, millest hoonestaja väidetavalt eeldas sihtotstarbe muutmist 100% ulatuses.

Pärnu linnavalitsuse 2010. aasta augustil koostatud kirja kohaselt anti valitsuse sama aasta 1. juuli korraldusega nõusolek sihtotstarbe muutmiseks ärimaaks 10% ulatuses.

Hoonestaja on seisukohal, et eraettevõtja poolt ärilistel eesmärkidel spordihoone rajamine saab toimuda kinnistul, mille sihtotstarbeks on 100% ärimaa.

Murakas-Ollo ütles, et linn soovib Mai 107 kinnistul näha tulevikus spordirajatist.

Tagasi üles