Saarde volinikud hoidusid tselluloositehase hääletuse tulemust ennustamast

Esimene kohtumine Saarde vallas Est-Fori esindajatega toimus tänavu 4. oktoobril, kuid Kadri-Aija Viik ei nõustunud, et volikogu liikmetel on nappinud aega, et tselluloositehase uuringute osas seisukoht kujundada.

FOTO: Urmas Luik

Saarde vallavolikogu esimees Kadri-Aija Viik (valimisliit Koostöö) ei soostunud prognoosima, kuidas hääletus volikogus läheb. Nimelt küsis Est-For Invest valla toetust, et asuda tegema uuringuid, selgitamaks välja puidurafineerimistehase rajamise võimalikkus valla territooriumile. Toetuse üle tänasel istungil volinikud hääletavadki.

Viik sõnas, et kellelgi ei saagi olla käsku hääletada ühe või teise asja poolt, volinik peab ise otsuse tegema.

Läinud aasta novembris volikogu esimehe kohalt tagasi astunud ja justkui opositsiooni kuuluv Väino Lill (valimisliit Uus Saarde) ei soovinud samuti ennustusi teha. Lill sõnas, et Uue Saarde liikmetel on vaba voli anda poolthääl või see andmata jätta. Enda kohta sõnas ta: “Vara veel midagi arvata”, ent lubas seisukoha tänaseks kujundada.

Esimene kohtumine Saarde vallas Est-Fori esindajatega toimus tänavu 4. oktoobril. Lill möönis, et aega temaatikasse süveneda on olnud suhteliselt vähe. Viik seevastu ei nõustunud, et volikogu liikmetel on nappinud aega seisukoht kujundada. Ta märkis, et teavitati juba enne kohtumist Est-Foriga ja on avanenud võimalus küsimusi esitada.

Volinikud on huvi tundnud, kuhu tehas võib tulla, milline on selle tehnoloogia ja kuidas toetab suurtehast teedevõrk. “Teed on väga suur probleem, sest teid on meie vallas palju ja riigi raha teede parandamiseks on ääretult vähe,” nentis Viik.

Volikogu esimehe teada kulgeb protsess selliselt, et esmalt küsitakse vallalt luba mõju uurida, seejärel valitsuselt nõusolekut edasiseks tegevuseks ja kui need asjad tehtud, räägib Est-For läbi investoritega. Kes on investorid, seda ei osanud Viik öelda.

Volikogu istung algab homme kell 14 ja hääletus tselluloositehase uuringute toetuse üle on kavas kaheksanda päevakorrapunktina.

Kodanikuliikumine Eesti Metsa Abiks saatis täna välja seisukoha, et Est-For ei soovi tegelikult tehast Saarde valda rajada, vaid kasutab Saarde nõusolekut abinõuna eriplaneeringu menetluses hoidmiseks, et edaspidigi menetluse eelistest osa saada. Viigi jutu järgi on riigihalduse ministrilt tulnud info, et eriplaneering lõpetatakse niikuinii. “Seda (eriplaneeringut, S. M.) kindlasti ei hoita käigus,” lükkas ta ümber Est-Fori salasepitsuse. Viigi ütluse kohaselt pole Est-For salanud, et Saarde pole esimene eelistus: see oli Tartu lähedal.

Juhul kui tselluloositehas tuleb Saarde valda, puudutab see enam-vähem kõiki Pärnumaa omavalitsusi, kuna reovesi on plaanis suunata Liivi lahte. Kas nendegagi läbirääkimised käivad ja kas neilgi on otsustusõigus? Viik ütles, et teisiti ei saagi. “Isegi Hiiumaa-suuruses Saarde vallas pole sellist suletud ruumi olemas, kus me ei mõjuta ühtegi naabrit.”

Kõnealusel juhul lähtub volikogu aga Viigi kinnitusel sellest, et Est-For esitas avalduse Saarde valda loa küsimiseks, algatamaks uuringud. “Meie vallavolikogu koguneb ja teeb selles suhtes otsuse. Me ei saa teha otsust Pärnu linna ega Häädemeeste valla eest, aga tean, et nendega on suheldud,” sõnas ta, lisades, et küllap saavad needki omavalitsused taotluse vaagida, kui konkreetne asi neid puudutab.

Volikogu istung algab täna kell 14 ja hääletus tselluloositehase uuringute toetuse üle on kavas kaheksanda päevakorrapunktina. Seega peaks tulemus teada olema tööpäeva lõpuks.

Võimuvahekord pole selge

Saarde vallavolikogusse kuulub kolm valimisliitu ja üks volinik kuulub Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda (EKRE).
Olemas on koalitsioonileping kahe suurema valimisliidu – Koduvalla ja Uue Saarde – vahel, ent see ei kehti. Väidetavalt rikkus Koduvald lepingut ja partner ütles koostöö üles.
Nüüd on Koduvald mestis valimisliiduga Koostöö, mille ridadesse kuulub volikogu praegune esimees Kadri-Aija Viik, ent koalitsioonileping nende vahel puudub.
Siit ka ebaselgus, milline on valimisliitude toetus tselluloositehase uuringu alustamiseks.

Saarde vallavolikogu:

esimees Kadri-Aija Viik (Koostöö),

aseesimees Kalle Song (Koduvald),

valimisliidul Koduvald kuus kohta,

valimisliidul Uus Saarde viis kohta,

valimisliidul Koostöö kolm kohta,

EKRE-l üks koht.

Tagasi üles