E, 2.10.2023

Kantsler nõuab linnalt Audru ringraja müraga võitlemist

BNS
Facebook
Comments 1
Audru ringrada.
Audru ringrada. Foto: Mailiis Ollino

Õiguskantsler Ülle Madise ootab Pärnu linnavalitsuselt samme, et piirata Audru ringrajalt lähtuvat müra.

“Palun andke hiljemalt 30. novembriks teada, mida võtab linn ette Audru motoringraja tegevusest tuleneva müra vähendamiseks,” soovib Madise Pärnu linnapeale Romek Kosenkraniusele eile saadetud kirjas.

Madise seisukohavõtu ajendasid pöördumised ringraja ümbruse elanikelt, kelle linnavalitsusele saadetud kaebused ei andnud tulemusi.

Õiguskantsler viitab linnavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus sätestatud müravähendamise nõuetele, mida aga ringraja omanikud pole täitnud. “Ringraja lähiümbruse elanikel on õigus eeldada, et linn tagab planeeringus sätestatud nõuete täitmise. Linn peab detailplaneeringuga arvestama nii ehitus- ja kasutusluba andes, avaliku ürituse luba andes kui detailplaneeringu järgimise üle järelevalvet tehes,” leiab Madise.

Kantsler juhib linnavalitsuse tähelepanu sellele, et teisi isikuid oluliselt häiriva müra tekitamine on keelatud, taluma peab vaid müra, mis on tekitatud omavalitsuse loal ehk näiteks kooskõlas detailplaneeringuga või avaliku ürituse loa alusel. “Järelikult tuleb ka siis, kui mõõtmistulemused näitavad, et müra jääb normi piiresse, rakendada detailplaneeringus lubatud müra vähendamise abinõusid,” lisab ta.

Madise viitab, et isegi mõõtmisi korraldamata saab öelda: Audru ringrada pole täitnud kõiki mürasummutamise nõudeid. “Terviseamet saatis Pärnu linnale ja ringraja valdajale kirja, millest selgub, et müratõkked on rajatud vaid osaliselt ja rakendatud müravastased meetmed ei ole olnud küllaldased. Seega tuleks rajada kõik planeeritud müratõkked,” rõhutab ta.

Müraallika valdaja peab Madise sõnutsi tagama, et tema valdusest ei levi normtaset ületavat müra, kuid kõik detailplaneeringus ette nähtud nõuded ei sõltu mõõtmise tulemustest ja neid tuleb järgida müratasemest olenemata.

Facebook
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles