Pärnumaa täiendab vapimärgi kavaleride ridu

Pärnumaa vapimärk.

FOTO: Ants Liigus

Pärnu maakonna kõrgeima autasu, vapimärgi kavaleride ridu aitavad täiendada need, kes esitavad 9. jaanuariks tunnustuse väärilise kandidaadi esildise Pärmumaa omavalitsuste liidu (POL) büroosse meiliaadressil pol@pol.parnumaa.ee.

Esildisele on vaja märkida kandidaadi andmed ja lisada põhjendus, miks just tema võiks kanda maakonna teenetemärki.

Pärnumaa vapimärk asutati maakonnale osutatud silmapaistvate teenete tunnustusena ja omistatakse neile, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud maakonna arengule, sealhulgas väljapaistvate saavutuste eest spordis ja kultuuris.

Lõppeval, riigi juubeliaastal pälvisid maakonna kõrgeima autasu arst Peeter Tulmin, riigiametnik Urmas Kase ja Norra Buskerudi maavolikogu esimees Roger Ryberg. Alates 1993. aastast on Pärnumaa vapimärgiga tunnustatud 114 silmapaistvat inimest.

POL tunnustab vapimärgi kavalere tavakohaselt Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul Pärnus, nii ka 23. veebruaril 2019 Pärnu kontserdimajas.

Tagasi üles