Üleujutusriskiga piirkondade sekka lisati Sindi linn

Viimane üleujutus oli Sindis 2013. aastal.

FOTO: Lääne päästekeskus

Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas üleujutusega seotud riskide ajakohastatud hinnangu, millega määrati riskipiirkonnad, kuhu lisandusid Sindi linn ja Raasiku alevik. Ajakohastatud hinnangu koostamiseks analüüsiti viimase kuue aasta üleujutusi.

“Üleujutusi ei saa alati ära hoida, kuid planeerimisega on võimalik ennetada. Sa kas lihtsalt ei ehita üleujutuse piirkonda või ehitad nii, et üleujutus sind vähe mõjutaks,” lausus keskkonnaminister.

Ministeeriumi veeosakonna peaspetsialisti Agne Aruväli sõnutsi liideti ajakohastatud hinnangus osa kehtivaid riskipiirkondi üheks, näiteks Pärnu linn ja Audru osavalla Papsaare tiheasutusala. Samuti määrati kaks uut riskipiirkonda: Sindi linn ja Raasiku alevik. Kokku tuvastati 16 suurt riskipiirkonda.

Aruväli selgitab, et Sindi linnas võivad tekkida üleujutused Pärnu jõe jääummistustest. Sindi linnas oli viimane üleujutus 2013. aastal.

Eelmine üleujutusega seotud riskide hinnang valmis 2011. aastal, 2017. aastal alustati selle ajakohastamisega. Kohustus üleujutusega seotud riskide hinnangut, ohu- ja riskikaarte ja maandamiskavu koostada ning neid iga kuue aasta tagant uuendada lasub Eestil 2009. aastast.

Üleujutusriskide hindamine ja maandamine on osa veemajanduskavade koostamisest ja rakendamisest. Eesmärk on vähendada üleujutuste esinemise tõenäosust ning nende mõju inimeste tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele.

Tagasi üles