Põhja-Pärnumaa on turbatootmisala kaevandamisloa pikendamise vastu

Lavassaare turbaraba.

FOTO: Mailiis Ollino

AS Tootsi Turvas taotleb keskkonnaametilt Lavassaare ja Elbu turbatootmisala kaevandamisloa pikendamist 30 aasta võrra, kuid Põhja-Pärnumaa vald on selle vastu, kuna eelnõu ei kindlusta Audru–Lavassaare–Vahenurme kõrvalmaantee hooldust ega läbitavust.

Taotletav ala asub Põhja-Pärnumaa vallas Pitsalu külas ja koosneb üheksast lahustükist. Taotlusega soovib Tootsi Turvas maavara kaevandamise loa kehtivusaega pikendada 30 aasta võrra ja võrreldes praegu kehtiva loaga soovitakse muuta mäeeraldise piir vastavaks keskkonnaregistris kinnitatud plokkide kontuuridega, viia mäeeraldise teenindusmaa piir kattuvaks katastriüksuse piiridega ja määrata kaevandatud ala korrastamise suunaks soo taastamine.

Keskkonnaamet edastas 20. veebruaril Põhja-Pärnumaa vallavalitsusele Lavassaare ja Elbu turbatootmisala kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta arvamus anda. Vallavolikogu ei nõustunud eelnõuga ja palus keskkonnaametil jätta luba välja andmata.

Valla hinnangul ei kindlusta eelnõu, kas ja milliste meetmetega on kavatsetud tagada Audru–Lavassaare–Vahenurme tee kui riigi kõrvalmaantee hooldus ja korrashoid selle nõuetele vastavuse ja läbitavuse taastamiseks ja säilimiseks, kuna sellele teele suunduvad kõik väljaveoteedelt maavara kaevandamisega seotud ja kaevist vedavad rasked masinad kogu kaevandamisloa kehtivusaja jooksul.

Piirkonna elanikele on kõne all oleva tee läbitavuse tagamine eluliselt oluline küsimus. Aasta ringi peab olema tagaatud läbipääs nii sõiduautodele kui ka operatiivsõidukitele ja kinnistuid teenindavale muule transpordile.

Lahenduse leidmiseks tegi keskkonnaamet ettepaneku kohtuda Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega 2. aprillil.

Lavassaare turbamaadla mäeeraldise pindala on 2322 hektarit, selle teenindusmaa 2635 hektarit. Üleriigilise tähtsusega maardla maavaravaru on üheksa miljonit tonni ja selle keskmine kaevandamise aastamäär on 350 000 tonni.

Turbakaevandaja Tootsi Turvas teenis 2017. aastal 16,8 miljoni eurose müügitulu juures puhaskasumit 2,2 miljonit eurot.

Tootsi Turvas kuulub Soome-Hollandi Kekkilä-BVB Oy kontserni, mis on Euroopa suurim profi- ja hobiaiandusettevõte.

Tagasi üles