Väiksed põllumajandusettevõtted saavad küsida arendustoetust

Väikesed põllumajandusettevõtted saavad küsida arendustoetust.

FOTO: Dmitri Kotjuh /Jarva Teataja /

PRIAst (põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet) saab taotleda toetust väikestele põllumajandusettevõtetele, et arendada põllumajandustoodete tootmist või töötlemist. Taotluste eeltäitmine algas e-PRIAs 27. märtsil ja kestab 2. aprillini. Taotlusi saab esitada 3.–10. aprillini ainult elektroonselt e-PRIA keskkonna kaudu.

Eesmärk on aidata säilitada põllumajandusettevõtete mitmekesist struktuuri, pakkudes võimalust põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks, näiteks ajakohastada põhivara. Väikeettevõtetele mõeldud toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme „Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” alaliik. Käesolev taotlusvoor on kuues, eelarvega 3,5 miljonit eurot. Toetuse suurus taotleja kohta on arengukava programmiperioodil kuni 15 000 eurot.

Toetust saavad taotleda vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud FIEd ja äriühingud, mille põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 4000 – 14 000 ja eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot.

Abiraha võib taotleda äriplaanis kavandatud tegevuseks. Vähemalt pool tegevuse maksumusest tuleb kasutada sellise materiaalse vara ostuks või sellise hoone või rajatise püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks või töötlemiseks otseselt ja korduvalt.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast, hiljemalt 21. juuniks. Toetuse esimese osa makse, mis on kuni 75 protsenti, tehakse 30 tööpäeva vältel arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

Täpse info toetuse ja e-PRIAs taotlemise kohta leiab PRIA kodulehelt, abi saab asutuse maakondlikest teenindusbüroodestki.

Tagasi üles