Homme algab Eestis tuleohtlik aeg

Eestis algab tuleohtlik aeg.

FOTO: Peeter Langovits

Maastikupõlengute arvu kiire kasv viimastel nädalatel viitab sellele, et alanud on tuleohtlik aeg. Päästeamet kehtestab tuleohtliku aja kogu Eestis homsest.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe sõnade kohaselt tuleb looduses lõket tehes või grillides olla äärmiselt ettevaatlik, sest väikegi eksimus looduses lahtise tule kasutamisel võib kaasa tuua rängad tagajärjed.

“Unarusse jäetud lõkkest võib väga lihtsasti alguse saada tulekahju, mis ohustab nii loodust kui ka inimesi ja nende kodu. Samuti seavad maastikupõlengud ohtu madalas heinas elutsevad loomad, näiteks siilid ja pesitsemist alustanud linnud, kes tulekahjus hukka saada võivad,” ütles Tähe.

Märtsi algusest on olnud üle 130 metsa- ja maastikutulekahju ning tulekahjude arv maastikul kasvab kiirelt. Kui märtsis oli metsas ja maastikul kokku 60 põlengut, on aprillis ainuüksi mõne päevaga see arv juba üle 55 tõusnud.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõket nii metsas ja maastikul kui ka koduaias tehes tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Enne lõkke tegemist soovitame uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte: tiheasustusalal võib olla lõket teha keelatud või on määratud, mida põletada tohib.

Tuld tohib teha vaid vaikse tuulega ja tähelepanelikult jälgida, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lõkkekoht tuleb valida ohutusse kaugusesse hoonetest ja metsast. Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.

Metsas liikujatel on lõket tehes ja grillides soovitatav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, mille leiab www.rmk.ee. Infot avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside kohta saab kohalikest omavalitsustest.

Tagasi üles