Galerii: Kõveroja talu õuel avati mälestustahvel

Oore külas Kõveroja talu õuel kõlas täna riigihümn, sinimustvalge lipukangas lehvis uhkelt mastis ja müraka maakivi juurde kogunenute mõtted kandusid 100 aasta taha, kui Eesti rahvas valis Asutava Kogu kui oma esimese esinduse saadikuid. Valitud 120 liikme seas oli ka Tõnis Kalbus, hilisem sise- ja kohtuminister. Tori vallas põlises talukohas oli Asutava Kogu liikmetele austusküünalde süütamise päeval kohal tema lapselaps Jaan Kalbus.

Tseremoonia järel jäi Kõverojalt juuri ajanud suguvõsa isekeskis meenutusi pajatama, nende hulgas Konstantin Pätsi muuseumi juhataja Elle Lees, kelle mõte oligi avada mälestustahvel riigile olulisel päeval. Stiilse tahvli Tõnis Kalbuse bareljeefiga kujundas ja teostas kiviraidur, Lova talu peremees Ülo Kirt. Teksti vormis Kaitseliidu Pärnumaa maleva ajaloopealik Mehis Born.

Tori vallavanem Lauri Luur rääkis pärja asetamise eel, et vallavolikogu üks eesmärke on tähistada suurmeeste sünnikohad ja avaldada nii neile austust tehtu eest.

Kõveroja talu õuel avati mälestustahvel Tõnis Kalbusele, riigitegelase auks asetas pärja riigikogu liige Andres Metsoja.

FOTO: Mailiis Ollino

Riigikogu liige Andres Metsoja ütles, et väga oluline ja tänuväärne on tähistada oma riigi ja vabaduse eest seisnutega seotud kohad. Kuid kõneleja ei pääsenud mööda päevapoliitkastki, mööndes, et riigikogu vannet andes peavad parlamendiliikmed meeles pidama rahvast ja suhtlema inimestega, kes nad valinud on. Asutava Kogu kui riigikogu eellase suurim teene oma riigi ja rahva ees oli põhiseaduse vastuvõtmine.

Enne Kõverojale jõudmist asetas Tori vallavanem koos vastset riigikogu koosseisu esindava Metsojaga pärja ja kokkutulnud süütasid trikoloorsete lintidega austusküünlad Piistaoja talu peaukse juurde.

Põllumajandusteadlase ja põllutööministri Theodor Pooli kodumaja juures meenutas riigitegelast Memento esindaja Peep Varju.

FOTO: Mailiis Ollino

Tori raamatukogu juhataja Aita Puust esitas lühikokkuvõtte Piistaoja eesrindliku talu peremehe, Pärnu maavanema, põllutööministri ja põllumajandusteadlase Theodor Pooli elust ja tegevusest. Memento ühenduse esindaja Peep Varju meenutas kokkutulnuile, milline oli Asutava Kogu liikmete ja Eesti riigi loomise ja iseseisvuse kindlustajate saatus punapöörde järel.

Talu- ja põllumajanduse edendaja Theodor Pool perega küüditati 14. juunil 1941 ja perepea hukati 1942. aastal Sverdlovski vanglas.

Advokaat ja poliitik Tõnis Kalbus küüditati koos pojaga 1941. aasta suvel Siberisse ja hukati 1942. aastal Sosva vangilaagris.

Pärnumaal süüdati austusküünlad täna Asutava Kogu 16 liikme sünnikohas.

Tagasi üles