Käib teavituskampaania „Igaüks loeb!”

Statistikaameti vedamisel toimub neljakuine teavituskampaania, mille eesmärk on tõsta Eesti elanike teadlikkust 31. detsembril algava 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse suhtes.

Kampaania kestab märtsi lõpuni, kasutatakse nii tele-, raadio-, print-, väli- kui internetireklaami. Samuti jõuab detsembri teises pooles kõigi teadaolevate eluruumide postkastidesse kolmekeelne infovoldik.

„Aasta viimasel päeval algava rahvaloenduse tunnuslauseks on „Igaüks loeb!”,“ märkis statistikaameti peadirektor Priit Potisepp. „Iga Eesti elaniku osalemine loendusel on ääretult tähtis, et saada parimad andmed Eesti elu korraldamiseks järgmise kümne aasta jooksul.”

Teavituskampaania koosneb kolmest etapist, millest esimese jooksul tutvustatakse 31. detsembril algaval rahvaloendusel osalemise mooduseid.

„Et loendusel osalemine oleks võimalikult mugav, saab esimest korda ise valida küsimustiku täitmise viisi,” märkis Potisepp. „Selle võib täita jaanuari jooksul interneti teel või oodata rahvaloendaja külastust 16. veebruarist kuni 31. märtsini.”

Jaanuaris, kampaania teise etapi keskmes on internetiloendusel osalemine, veebruaris-märtsis keskendub kampaania rahvaloendajate külaskäigule ja selle ajal esitatavatele küsimustele.

Tagasi üles