Pärnu linn käivitas kaks uut veemajanduse hanget

Kanalisatsioonitorustiku rajamine. Foto on illustreeriv. FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Pärnu linna vee-ettevõte AS Pärnu Vesi kuulutas välja kaks uut veemajanduse hanget, esimene hange hõlmab Liiva piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning Pilli reoveepumpla ehitustöid ning teine vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustöid Karjamaa ja Side piirkonnas.

Esimese hanke raames ehitatakse ja rekonstrueeritakse 1,4 kilomeetrit vee magistraaltorustikke, 1,9 kilomeetrit reoveekanalisatsiooni magistraaltorustikke ja 100 meetrit survekanalisatsioonitorustikke. Peale selle ehitatakse ja rekonstrueeritakse 1,1 kilomeetrit sademeveekanalisatsiooni magistraaltorustikke ja rajatakse üks väikereoveepumpla.

Pakkuja peab viimase viie aasta jooksul olema teostanud vähemalt kolm hankelepingut, mille raames rajati või rekonstrueeriti ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustikke hoonestatud tiheasustusega piirkonnas. Iga hankelepingu raames rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustiku kogupikkus peab olema minimaalselt neli kilomeetrit.

Kvalifitseerumiseks peab pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive ehitustööde teostamisel olema igal aastal minimaalselt 1,3 miljonit eurot.

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on üks miljon eurot ning hanketööde eeldatav kestus on 1060 päeva.

Teine hange on jagatud kaheks osaks. Üks osa hõlmab projekteerimis- ja ehitustöid Karjamaa piirkonnas ja teine Side piirkonnas.

Karjamaa piirkonnas tehtavad tööd sisaldavad 3,1 kilomeetri vee magistraaltorustike, kolme kilomeetri isevoolse kanalisatsiooni magistraaltorustiku ja 2,2 kilomeetri sademeveekanalisatsiooni magistraaltorustiku projekteerimist, ehitust ja rekonstrueerimist.

Side piirkonna hanketööd hõlmavad 6,1 kilomeeri vee magistraaltorustike, 5,1 kilomeetri isevoolse kanalisatsiooni magistraaltorustiku ja viie kilomeetri sademeveekanalisatsiooni magistraaltorustiku projekteerimist, ehitust ja rekonstrueerimist.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive ehitustööde teostamisel peab olema igal aastal minimaalselt esimese osa puhul 1,2 miljonit ja teise osa puhul 1,7 miljonit eurot.

Kvalifitseerumiseks peab pakkuja viimase viie aasta jooksul olema teostanud vähemalt kolm hankelepingut, mille raames rajati või rekonstrueeriti ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustikke hoonestatud tiheasustusega piirkonnas. Esimese osa puhul peab olema iga hankelepingu raames rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustike kogupikkus minimaalselt kaheksa ja teise osa puhul 16 kilomeetrit.

Esimese osa eeldatav maksumus on kaks miljonit eurot ja tööde kestus 1180 päeva.

Teise osa eeldatav maksumus on 3,5 miljonit eurot ja tööde kestus 1460 päeva.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on mõlema hanke puhul 17. jaanuar.

Tagasi üles
Back