Kohus andis linna ja linnavoliniku osalusega ettevõtte maahinna vaidluses õiguse raele

FOTO: Margus Ansu/Postimees

Riigikohus ei võtnud menetlusse Pärnu linnavoliniku Ago Kalmeri osalusega firma OÜ Parem Kallas kaebust ja jättis jõusse ringkonnakohtu otsuse, mille järgi on ettevõttelt 30 000 euro eest 2102 ruutmeetri suuruse transpordimaa omandamine õiguspärane.

Pärnu linnavalitsus otsustas 27. juunil 2017 määrata kunagise masinatehase kinnistust moodustatud transpordimaa kinnistu omandamise õiglaseks hinnaks 30 000 eurot ja teha Paremale Kaldale ettepanek kinnistu sellise hinna eest ära osta. Korraldust vastu võttes lähtuti Kaanon Kinnisvara OÜ eksperthinnangust, mis on koostatud vastavalt kohtute antud juhistele.

Parema Kalda omanikud on eri ettevõtete kaudu Pärnu linnavolikogu liige Ago Kalmer ja Aleksandr Sorokin. Ettevõte palus kohtul linnavalitsuse korraldus tühistada, tuvastada kinnistu hind ja kohustada linnavalitsust kinnistu omandamise taotlust uuesti läbi vaatama.

Tallinna halduskohus tühistas 27. aprillil 2018 linnavalitsuse korralduse ja kohustas linna tasu suuruse üle taas otsustama.

Halduskohtu otsuse kaebasid edasi mõlemad osapooled. Tallinna ringkonnakohus otsustas 21. detsembril 2018 rahuldada linnavalitsuse apellatsioonkaebus ja teha uue otsuse, jättes Parema Kalda kaebuse tervikuna rahuldamata.

Ringkonnakohus ei näinud Kaanon Kinnisvara eksperthinnangus vajakajäämisi, mis tooksid kaasa selle tulemuse ebausaldusväärsuse. Hinnati tootmismaad elamumaa potentsiaaliga ja võrdlusobjektid olid kinnistud, mis asuvad kesklinnas, jõe lähedal.

Parem Kallas vaidlustas ringkonnakohtu otsuse ja esitas riigikohtule kassatsioonkaebuse. Riigikohus jättis eile, 14. mail kaebuse menetlusse võtmata. Seega on linnavalitsuse 27. juuni 2017 korraldus õiguspärane ja linn omandab pärast aastaid kestnud kohtuvaidlusi 2102ruutmeetrise transpordimaa kinnistu 30 000 euro eest.

OÜ Parem Kallas, mille ainus juhatuse liige on Kalmer, ja Pärnu linn vaidlesid 17 aastat, milline on õiglane kompensatsioon Rääma 19c kinnistu eest, mida linn soovis 2001. aastal avalikes huvides võõrandada. Aastate jooksul läbi käinud ekspertide pakutud summad erinesid aga märkimisväärselt, jäädes 6710 ja 92 427 euro vahele.

Tagasi üles