Linn leidis vibustaadionile uue koha

Pärnu linnavolikogu andis nõusoleku koormata osa senise vibustaadioni kõrvalkinnistust MTÜ Pärnu Vibuklubi Meelise kasuks 30 aasta pikkuse hoonestusõigusega, sest vibusportlased peavad senisest asukohast ära kolima.

FOTO: Urmas Luik

Pärnu linnavolikogu andis nõusoleku koormata osa senise vibustaadioni kõrvalkinnistust MTÜ Pärnu Vibuklubi Meelise kasuks 30 aasta pikkuse hoonestusõigusega, sest vibusportlased peavad senisest asukohast ära kolima.

Tammiste tee 6a maatükk, kus on vibusporti harrastatud ligikaudu 50 aastat, tagastati õigustatud isikule MTÜ Eesti Spordiselts Põhjakotkale. Spordiselts kavatseb sinna rajada 24 krundiga elamurajooni.

Eesmärgiga, et vibusportlased saaksid oma tegevusega jätkata, annab linnavalitsus MTÜ Pärnu Vibuklubi Meelise käsutusse ligemale kolm neljandikku naaberkinnistust, et ehitada sinna uus vibustaadion. Kinnisasja osal asub aiamaja ja kasvuhoone, mis on püstitatud õigusliku aluseta ja mille omanikku on informeeritud selle lammutamiskohustusest oktoobri alguseks.

„Vibuspordiga on Tammiste piirkonnas tegeldud juba väga pikka aega. Et meil võrsuks uusi Reena Pärnateid, kes nii Pärnule kui Eestile tuntust ja kuulsust tooksid, on vaja uut vibustaadioni. Õnneks on praeguse asukoha kõrval linnale kuuluv ala, mida on võimalik vibustaadioniks kujundada,“ ütles abilinnapea Marko Šorin.

Veidi üle kahe hektari suurusest hoonestusõiguse alast umbes kolmandik on kaetud metsaga. Vibustaadioni (laskeala, kaitsevall, kohtunike maja, laohoone, parkla) ehitamiseks on tarvis raadata metsa. See toimub metsateatise alusel ja vaja on keskkonnaameti nõusolekut. Kõik tööd teeb klubi omal kulul, hinnanguliselt katab raietöödest saadava puidu realiseerimisel tekkiv tulu olulise osa vibustaadioni ehitamise maksumusest. Ülejäänud raha saamise eeldus on hoonestusõiguse seadmine.

Uue vibustaadioni juurde pääseb ühistranspordiga, kergliiklusteed soosivad laste trenni tulekut nii jala kui jalgrattaga.

Tagasi üles