Töötukassa sõlmis koostööleppe vineeritootjaga

Metsä Wood ja töötukassa allkirjastasid koostööleppe.

FOTO: Mailiis Ollino /

Eesti töötukassa allkirjastas Metsä Woodi Pärnu tehases firmaga koostööleppe.

Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Metsa sõnutsi on Metsä Wood töötukassale väga oluline ja hea koostööpartner, kes peab tähtsaks töötajate arendamist ja koolitamist. Koostöö sai alguse juba enne tehase valmimist. “Nimelt võtsid tehase personaliteemade eestvedajad ühendust töötukassa Pärnu esindusega, et uurida tööjõuturu olukorda ja otsida koostöövõimalusi. Veidi üle aasta kestnud aktiivse värbamistööga on Pärnu tehasesse leitud üle 100 töötaja,” tõi Mets esile. 

Metsä Woodi Pärnu tehase personalijuhi Merite Liidemaa-Pärna ütlust mööda on töötukassa pakkunud väga suurt abi tehase käivitamise kiirel perioodil tootmistöötajate koolitustoetuste, palga- ja sotsiaalmaksutoetuste, infopäevade asjus ja muul moel. “Koostööleppe sõlmimine annab tunnistust meie ühistest pikaajalistest eesmärkidest ja väärtuspõhise tegevuse olulisusest,” rääkis Liidemaa-Pärn.

Koostöölepete sõlmimist alustas töötukassa 2012. aastal ja eesmärk on jõuda koostöölepeteni igas maakonnas töötukassale oluliste ettevõtetega. Lepe on hea näide sellest, kuidas era- ja avalik sektor saavad koos tööelu paremaks muuta, ja kinnituseks, et koostöö jätkub. Tegemist on töötukassa 52. koostööleppega.

Tagasi üles