Itaallasest jahiturist kasutas keelatud peibutusvahendit

Elektroonsete peibutusvahendite, sealhulgas linnuhäälitsusi tekitavate seadeldiste kasutamine on veelinnujahil keelatud.

FOTO: Marko Saarm

20. augustil alanud veelinnujahi hooaeg on keskkonnainspektsiooni teatel kulgenud probleemideta, vaid Pärnumaal tuvastati möödunud nädalal üks jahinõuete rikkumine. Seaduserikkujaks osutus jahiturist, kes peibutas linde keelatud viisil.

4. septembril kontrollisid Pärnumaa büroo inspektorid laekunud teadet, milles kahtlustati elektroonse peibutusvahendi kasutamist. Reidil selgus, et Peerni sadama läheduses pidasid jahti itaallastest turistid, kellest üks meelitaski linde ligi elektroonse vahendiga.

„Samal ajal oli jahikorraldaja andnud jahimeestele tutvumiseks ja allakirjutamiseks itaalia keelde tõlgitud infolehe, kus oli kirjas, et ei tohi kasutada elektroonilisi peibutusvahendeid ega pliihaavleid,“ märkis keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo juhataja Toomas Õmblus. Keeldu eiranud kütt ei olevat teadnud, et linnuhäälitsuste mahamängimiseks kasutatud mobiiltelefon kuulub samuti keelatud vahendite hulka.

Itaallase suhtes alustati väärteomenetlust ja talle määrati kiirmenetluses rahatrahv 600 eurot, mis praeguseks on tasutud.

Linnujahi algusest on Pärnumaal ja mujal mereäärsetes maakondades korraldatud reide, kuid seni ei ole rohkem rikkumisi tuvastatud.

Eeskirja järgi võib partlastele, laugule, kajakalistele ja tikutajale jahti pidada 20. augustist 31. oktoobrini. Hanesid ja laglesid tohib küttida 20. septembrist 30. novembrini. Kormoranijaht algas 1. augustil ja kestab 30. novembrini.

Kuna hooaeg kestab, tuletab keskkonnainspektsioon jahimeestele ja -korraldajatele meelde, et järgida tuleb nii õigusaktide nõudeid kui jahipidamise head tava. Elektroonsete peibutusvahendite, sealhulgas nii linnuhäälitsusi tekitavate seadeldiste kui liikuvate linnukujude kasutamine on keelatud.

„Oluline roll on täita linnujahi korraldajatel, kelle ülesanne on tutvustada turistidele jahipidamise nõudeid ja head tava. Praegune juhtum näitab, et kõigele vaatamata leidub välismaiseid jahituriste, kes siinseid seadusi ei austa, aga tänu instrueerimisele ja järelevalvele on rikkumised võrreldes mõne aasta taguse ajaga märgatavalt vähenenud,“ märkis keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna juhataja Uno Luht.

Tagasi üles