Tulevased sekretärid harjutasid kohtutööd

Sekretäri eriala õpilased said proovida istungite protokollimist.

FOTO: Pärnu maakohus

Õigusemõistmise nädala puhul käisid Pärnumaa kutsehariduskeskuse esimese ja teise kursuse sekretäri (ehk juhiassistendi) õppekava õpilased Pärnu maakohtus kohtuistungi sekretäri tööd proovimas.

Päeva näitlikustamiseks taaslavastasid kohtumaja ametnikud kohtuistungi, õpilased aga pandi istungisekretäri kingadesse, mis tähendas reaalajas istungi protokollimist. Eelinfona oli õpilastele antud kaasuse üldised asjaolud, sealhulgas valdkond ja asjakohased paragrahvid. Nagu päriselus, tuli õpilastel koostada arvutis istungiprotokoll, täites seaduses ettenähtud norme.

Ettevõtmine tekitas kõigis osalejates rõõmsat elevust. Noored pidasid reaalajas protokolli koostamist raskeks, kuid teostatavaks. Märgiti, et kohtutöö on huvitav ja pakub häid väljavaateid isiksuse arenguks.

Peale selle said õpilased ülevaate kohtusüsteemist, tegid kohtumajas ringkäigu ja vestlesid kohtu esimehega.

Kohtu esimees Rubo Kikerpill märkis ürituse olulisust, rõhutades, et sekretäri-assistendi olulisemad oskused, olenemata tema töövaldkonnast ja ametinimetusest, on kontoritarkvara kasutamise vilumus, hea ajaplaneerimise oskus ja valdkonna tundmine. “Kohtuistungi sekretäri oluline omadus peale terava kõrva on trükkimisoskus kümne sõrmega,” lausus Kikerpill. Tänapäeval oskavad noored tööturule tulijad enamasti klaviatuurile vaatamata trükkida telefonis, mitte aga arvutiklaviatuuril. Peale selle kasutatakse telefonis enamasti kahte sõrme, klaviatuuril aga kõiki kümmet.

Kohtu esimees hindab kõrgelt kutsehariduskeskuse panust vajaliku eriala õpetamisel. Kohus on igal aastal võimaldanud menetluspraktikat õpilastele, kusjuures paljud kooli lõpetajad on leidnud töö kohtumajas.

Tagasi üles