Muusikaakadeemia vilistlased mälestasid kunagisi õppejõude

Eesti muusika- ja teatriakadeemia (EMTA) 100. aastapäeva puhul avaldas kool austust lahkunud õppejõududele, kes on mänginud hindamatut rolli nii EMTA kui Eesti üldise muusika- ja teatrielu kujundamisel. Täna keskpäeval süüdati Pärnu Alevi kalmistul küünal tšelloprofessor Raimond Bööcke haual.

Vilistlaskogu eestvõttel viisid EMTA vilistlased, õppejõud ja tudengid hingedepäeval, 2. novembril kalmistutel puhkavatele õppejõududele tänutäheks mälestusküünla. Ulatuslikumalt käidi  Tallinna kalmistutel, kus puhkab ligemale 200 kunagist õppejõudu ja akadeemiaga seotud olulist inimest.

Pärnus Alevi kalmistul puhkab EMTA asutaja ja esimene tšelloprofessor Raimond Friedrich August van Bööcke (1871– 1940) aastail 1919–1935.

Bööcke õpilane August Karjus (1906–1970) jätkas oma õppejõu tööd konservatooriumis ja Bööcke lemmikõpilane Laine Leichter (1919–2019) alg- ja keskastmes.

Küünla asetas professor Bööcke hauale viimasena mainitute õpilane, kronoloogiliselt akadeemia teine tšelloprofessor Toomas Velmet.

Tagasi üles