Linn ja Circle K vahetavad krunte, et välja ehitada Suur-Jõe tänava pikendus

Pärnu linnavalitsus otsustas tänasel istungil omandada ja võõrandada Papiniidu tänava ääres ja selle lähiümbruses krunte, et juba kümmekond aasta tagasi plaani võetud Suur-Jõe tänava pikendus välja ehitada.

FOTO: Urmas Luik

Pärnu linnavalitsus otsustas tänasel istungil omandada ja võõrandada Papiniidu tänava ääres ja selle lähiümbruses krunte, et juba kümmekond aasta tagasi plaani võetud Suur-Jõe tänava pikendus välja ehitada.

Pärnu linnavalitsus algatas Suur-Jõe tänava läbimurde rajamiseks vajaliku Papiniidu 17a maa-ala ja Papiniidu 17 kinnistu ning nende lähiümbruse detailplaneeringu 2009. aasta novembris ja praegu on selle menetlus pooleli.

Detailplaneeringu üks eesmärke on korrastada piirkonna tänavavõrk. Suur-Jõe tänava ühendamine Papiniidu tänavaga on olnud kavas juba aastaid, sest see aitaks korrastada piirkonna liiklusskeemi, parandaks kruntidele ligipääsetavust ja vähendaks naabertänavate transpordikoormust.

Detailplaneeringu kruntimisskeemiga on antud lahendus Suur-Jõe tänava väljaehitamiseks Papiniidu tänavani.

Linnavalitsus otsustas muuta linnale ja Circle K Eesti ASile kuuluvate kinnisasjade vahelisi piire, kruntides ümber Papiniidu ja Suur-Jõe tänava kinnisasjad, liites vahekrundid kütusefirma maatükile.

Circle K Eesti võõrandab omakorda senisest krundist maatüki linnale ja tasub omavalitsusele ligemale 200ruutmeerise enamomandatud maatüki eest ligemale 2500 eurot.

Pärnu linnavalitsuse kinnitusel on Circle K Eesti andnud kinnisasjade vaheliste piiride muutmiseks nõusoleku.

Maakorraldustoimingute kulud jäävad Pärnu linna kanda.

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar ei osanud prognoosida, kui kaua võib aega minna detailplaneeringu kehtestamiseni.

“Suur-Jõe tänava läbimurde valmimise aeg sõltub kokkulepetest, milleks täna eeldused loodi,” lausus ta.

Tagasi üles