Annely Akkermann soovitas Mart Helmel teha Mart Järviku uues kabinetis lutikakontroll

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Annely Akkermann tõdes, et eksminister Mart Järvik on nüüd Maaelu Edendamise SA nõukogu liige, mis on samuti väga tähtis ametikoht.

FOTO: Kuvatõmmis

Kolmapäevases riigikogu infotunnis tuli muu hulgas jutuks lutikas, millest eelmine maaeluminister, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liige Mart Järvik mullu detsembris Tori rahvamajja teda kuulama tulnud inimestele rääkis. Mäletatavasti jutustas Järvik rahvale, et leidis ministrina oma kabinetist riigikogu esimehelt Henn Põlluaasalt (EKRE) laenatud aparaadi abiga pealtkuulamisseadme. Reformierakonna (RE) fraktsiooni liige Annely Akkermann päris peaministri ülesandeid täitnud siseminister Mart Helmelt (EKRE), kas nüüd võiks üle kontrollida Järviku kui vastse Maaelu Edendamise SA nõukogu liikme kabineti.

Urmas Kruuse (RE) tõdes istungi alguses, et jälitustegevus on märkimisväärne põhiõiguse riive, jälitustoiminguid tohib teha ainult prokuratuuri ja eeluurimiskohtuniku kirjalikul loal ja üksnes nende inimeste üle, kelle kohta on tõendeid, et nad on toime pannud raske kuriteo.

“Detsembri alguses kirjutas Pärnu Postimees eelmise maaeluministri Mart Järviku kohtumisest Tori rahvaga, kus Järvik ütles, et leidis maaeluministri kabinetist laest pealtkuulamisseadme,” kõneles Kruuse. “Ta väitis sedagi, et saatis teile, austatud minister, info selle kohta, et ta on selle leidnud.

Kruuse märkis, et saatis 10. detsembril Helmele neli küsimust, millele ta vastuseid ei saanud. Niisiis palus ta Helmel nüüd selgitada, kas Järvik valetas või pidas Helme tema juttu luuluks ega pidanud vajalikuks infot kontrollida. “Sest pole loogiline, et Eesti Vabariigis minister teatab, et teda kuulatakse pealt ja sellele ei reageerita,” täpsustas Kruuse.

“Ma võin valesti mäletada, aga minu arvates teie küsimustele said vastused saadetud,” kostis Helme. “Vastused sedastasid, et Mart Järvik oli selleks ajaks juba ministri ametist lahkunud ja ma ei pidanud vajalikuks minna sinna mingit järelkontrolli tegema. Nüüd on ajakirjanduses olnud info selle kohta, et kabinetis olnud mingi wifivõimendusseade, mis andis signaali, mida Järvik pidas pealtkuulamisseadmeks. Minu meelest on teema ammendunud ja mingist ebaseaduslikust jälitustegevusest pole põhjust rääkida.”

Kruusele tuli üllatusena, et Helme, kes on suhtunud väga kriitiliselt meedia usaldusväärsusesse, võttis otsustamisel aluseks ajakirjandusest loetu. Peale selle ei nõustunud ta, et kui minister pole enam ametis, pole põhjust lutika olemasolu kontrollida. “See ei ole õige, sest praegu töötab seal uus minister, kellel pole ehk täit kindlust, kas seal on või ei ole pealtkuulamisseade,” lisas ta.

Kruuse lausus, et kui minister seab niisuguse kahtluse, on ainus võimalus see kummutada teha põhjalik kontroll ja teatada avalikkusele, et niisugust seadet pole ministri kabinetis olnud.

“Minu arvates on väga õige, et me ei kasuta riiklikku ressurssi igasuguste ehkude ja ajakirjanduslike spekulatsioonide ümberlükkamiseks,” teatas Helme seoses Järviku mullu Tori rahvamajas öelduga, mille ajakirjanik toona saalis linti võttis. “Ilmselgelt ei anna enam tulemust, kas seal oli mingi seade või mitte.”

Akkermann märkis seepeale, et Järvik on nüüd Maaelu Edendamise SA nõukogu liige, mis on samuti väga tähtis ametikoht. “Kas te saaksite siis tema praeguse kabineti üle kontrollida?” päris Akkermann irooniliselt. “Et Mart Järvik saaks lahti mõttest, et teda kuulatakse pealt.”

Helme toonitas, et riigikogus on julgeolekuasutuste kontrolli komisjon. “Seda, kas keegi kuulab ametlikus korras pealt mõnda valitsuse liiget või kodanikku, kontrollib julgeolekuasutuste kontrolli komisjon,” sedastas ta. “Mart Järvik, muide, ei ole nii kõrgel positsioonil. Kui ma õigesti mäletan, on tema tasu Maaelu Edendamise SAs mingisugune paarsada eurot kuus, mis tõenäoliselt ei peaks põhjustama korruptiivsete eesmärkide erikontrolli. Ma näen siin väikest kiusuajamist Järviku suhtes.”

Tagasi üles