Sinimajandus Pärnu kolledž hakkab arendama uut õppemoodulit

Copy
TÜ Pärnu kolledž hakkab koos viie välisülikooliga arendama ranniku- ja mereturismi teemalist õppemoodulit.
TÜ Pärnu kolledž hakkab koos viie välisülikooliga arendama ranniku- ja mereturismi teemalist õppemoodulit. Foto: Tartu ülikooli Pärnu kolledž

Tartu ülikooli Pärnu kolledž hakkab koos viie välisülikooliga arendama ranniku- ja mereturismi teemalist õppemoodulit.

Novembris sai stardipaugu Erasmus+ rahvusvaheline projekt “Skills4CMT” ehk “Sector specific skills development in coastal and maritime tourism”, kus osaleb ka Tartu ülikooli Pärnu kolledž.

Eesmärk on tõsta teadlikkust ranniku- ja mereturismi alaste oskuste ja kvalifikatsiooni olulisuse suhtes, arendada väljundipõhine õppemoodul, mis toetuks tugevale koostööle ülikoolide vahel, suurendada digilahenduste osa õppeprotsessis ja pakkuda uusi, paindlikke õppevorme.

Kõikidel kõrgkoolidel on juba edukalt toimivad turismiõppekavad, mille raames luuakse neli õppeainet, mis liidetakse tervikmooduliks. Sellega loodetakse täita õppetöö lünki ja tõsta turismihariduse üldist kvaliteeti.

„Sinimajandus on üks perspektiivsemaid arengusuundi ja ranniku- ja mereturism moodustab sellest suurima sektori. Suurim probleem on kvalifitseeritud tööjõu nappus. Projekti raames töötatakse välja selle sektori tarvis õppemoodul, et kõrghariduses pakutav vastaks tööturu vajadustele,” märkis koordinaator Gristel Leetma.

Projekti raames tehakse uuringuid ranniku- ja mereturismi piirkondades, et välja selgitada teadmised ja oskused, mida läheb vaja just selles valdkonnas töötamiseks. Uuringutulemustele toetudes koostatakse kokkuvõtted, mis kirjeldavad selles vallas nõutavaid erialaseid teadmisi-oskusi.

Ühistööna valmiv rahvusvaheline õppemoodul täiendab juba antavat turismiharidust, aga see on ka erialateadmiste salv nii turismiettevõtjatele kui kohalikele arendusorganisatsioonidele.

Kolmeks lähiaastaks ühendavad jõud kuus kõrgkooli: Satakunna ja Seinäjoki rakenduskõrgkool Soomest, Vidzeme rakenduskõrgkool Lätist, Dundalki tehnikainstituut Iirimaalt, HZ rakenduskõrgkool Hollandist ja TÜ Pärnu kolledž. Koos hakatakse arendama rahvusvahelist õppemoodulit, mis keskendub ranniku- ja mereturismile Euroopa jaheda veega sihtkohtades: Läänemere, Põhjamere, Atlandi ookeani ääres.

Kõrgkoolid loodavad niiviisi soodustada kohalikku majanduskasvu, töökohtade loomist ja säilimist rannikuregioonides ning Euroopa rannikuala arendamist ühtse turismituru ja -sihtkohana.

Tagasi üles