Pärnumaal moodustatakse uus looduskaitseala

Pärnu Postimees
Copy
Tõhela järv on Eesti üks olulisemaid kiilide sigimisalasid ja Pärnumaa kiilide tähtsaim elupaik.
Tõhela järv on Eesti üks olulisemaid kiilide sigimisalasid ja Pärnumaa kiilide tähtsaim elupaik. Foto: Kätlin Kurg

Valitsus kinnitas keskkonnaministeeriumi ettepaneku, mille kohaselt moodustatakse Tõhela-Ermistu looduskaitseala, et kaitsta Edela-Eesti ainulaadset märgalastikku.

Kaitseala asub Pärnus linna haldusterritoorimul Tõstamaa alevikus ja Lääneranna vallas. See moodustatakse Tõhela-Ermistu hoiuala, Seliste ja Ermistu merikotka püsielupaikade, Tõhela-Ermistu kaljukotka püsielupaiga ja Seliste kassikaku püsielupaiga baasil.

„Ajal, mil inimesed arutavad olulisi ühiskonnaelu küsimusi, ei saa looduskeskkonna kaitset unustada. Tõhela-Ermistu kaitsealal elab üle 20 linnuliigi, kellest haruldasemad ja ohustatumad on kaljukotkas, merikotkas ja kassikakk,” ütles keskkonnaminister Rain Epler.

Tõhela-Ermistus kaitstava märgalakompleksi moodustavad kõrge looduskaitselise väärtusega Tõhela ja Ermistu järv, neid ümbritsevad eri arengustaadiumis sood, raba ja loodusliku ilmega metsad. Näiteks sellised kooslused nagu metsastunud luited, vanad loodusmetsad, soostuvad metsad ja osa soode elupaigatüüpe on loodusdirektiivis kirjas kogu Euroopa Liidus kaitset vajavatena.

Linnuelupaikade kõrval kasvab alal mitu kaitsealust taimeliiki, mille seast enim on ohus nõtke näkirohi ja sookäpp. Samuti elutseb alal veelendlasi, suurvidevlasi ja pargi-nahkhiiri. Tõhela järv on Eesti üks olulisemaid kiilide sigimisalasid ja Pärnumaa kiilide tähtsaim elupaik. Ala on valgelaup-rabakiili, hännak-rabakiili ja suur-rabakiili elukoht.

Kaitseala pindala on 3234 hektarit, kaitstav ala suureneb 102 hektari võrra. Piiranguvööndis on 127 hektarit ja sihtkaitsevööndis 3106 hektarit.

Võrreldes kehtiva kaitsekorraga on edaspidi piiranguvööndis hall-lepikutes lubatud lageraie kuni ühe hektari ja turberaie kahe hektari suuruse langina. Lubatakse jahipidamine, välja arvatud linnujaht. Lisandub ujuvvahendi ja mootoriga ujuvvahendiga sõitmise kiiruspiirang. Ehituspiirangud muutuvad konkreetsemaks ja kõik ehitustööd tuleb kokku leppida kaitseala valitsejaga.

Tagasi üles