L, 30.09.2023

Pärnu teenetemärgi pälvib seitse suvepealinlast

Pärnu Postimees
Facebook
Comments
Pärnu linna teenetemärk.
Pärnu linna teenetemärk. Foto: Urmas Luik

Pärnu linnavolikogu otsustas anda linna teenetemärgi seitsmele inimesele, kellel on silmapaistvaid teeneid Pärnu linna ees.

Pärnu jahtklubi juhatuse liige Alari Akermann saab teenetemärgi aktiivse tegevuse eest jääpurjetamise korraldamisel ja propageerimisel Eestis ja Pärnus. Akermann on pikaaegne Pärnu jahtklubi juhatuse liige ja jääpurjetamise liidu president.

Alari Akermann.
Alari Akermann. Foto: Ardi Truija

Tema juhtimisel on jääpurjetamise kandepind Eestis ja Pärnus kasvanud ning tase tõusnud. Aastatel 2017–2020 toodi maailmameistrivõistlustelt 52 medalit, millest 16 olid kuld-, 14 hõbe- ja 22 pronksmedalid. Medalitoojate hulka kuuluvad paljud Pärnu jahtklubi sportlased ja noorsportlased purjespordikoolist.

Osaühingu Oskari Veod autojuht Feliks Murumaa pälvis teenetemärgi pikaaegsete teenete eest õiguskorra tagamisel Kodukaitse ridades ja vabatahtliku abipolitseinikuna. Murumaa kuulus aastatel 1991–1996 Kodukaitse ridadesse, osaledes 1991. aastal Toompea, raadiomaja ja teletorni kaitsmisel. Alates 1996. aastast on ta abipolitseinik ja on igapäevase autojuhitöö kõrvalt vabatahtlikuna aktiivselt osalenud korrakaitse tagamisel Pärnu linnas.

Feliks Murumaa (vasakul).
Feliks Murumaa (vasakul). Foto: Eiko Tuuling/erakogu.

Teda on autasustatud Kodukaitse teise järgu teeneteristiga, Toompea teletorni mälestusmedaliga, politsei teeneteristi hõbemedaliga, Lääne prefektuuri teenetemärgiga, abipolitsei teenetemärgiga ning erinevate asutuste, sealhulgas Pärnu linna tänukirjadega.

Näitleja ja omanimelise tantsukooli tantsuõpetaja Laine Mägi saab teenetemärgi 40 aastat kestnud järjepideva noorte liikumise ja tervise edendamise eest. Mägi oli aastatel 1982–1999 Endla teatri näitleja, minnes seejärel Eesti draamateatrisse. Alates 1993. aastast on ta ühtlasi muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli tantsu ja lavalise liikumise õppejõud.

Laine Mägi.
Laine Mägi. Foto: Mailiis Ollino

Laste tantsuõpetusega alustas ta Pärnus 1982. aastal, 1989. aastal moodustas tantsutrupi Lancy ja 1996. aastal Laine Mägi tantsukooli. Laine Mägi on loonud koreograafiat Endla, Eesti draamateatri ja teiste teatrite lavastustele.

Pärnu Ühisgümnaasiumi õppealajuhatajat Elve Otsaltit tunnustatakse teenetemärgiga pikaajalise väärtuspõhise ja tulemusliku pedagoogilise töö eest. Otsalt on ühisgümnaasiumis töötanud 44 aastat, sellest 20 aastat õppealajuhatajana.

Elve Otsalt.
Elve Otsalt. Foto: Erakogu

Ta on pühendunud väärika kooli arendamisele, pärnaka kasvatamisele, hariduse kvaliteedi tõstmisele ja mitte-eestlaste integreerimisele Eesti ühiskonda. 20 aasta jooksul õppe- ja kasvatustööd juhtides on Otsalt loonud ühisgümnaasiumis vaimselt ja füüsiliselt turvalise, õppimist, loovust ja õppija arengut toetava õpikeskkonna, kaasates õpilasi ning nende vanemaid. Ta on olnud rahvusvaheliste ja vabariiklike õpilaskonverentside eestvedaja Pärnus ning teeb süsteemset koostööd teiste Pärnu linna haridusasutustega.

Ettevõtja Enn Rannale antakse teenetemärk pühendunud kogukonnaliikmena Pärnu kultuuri- ja spordielu toetamise eest. Rand on turismivaldkonnas tuntud ettevõtja, kes tegutseb edukalt nii linnas kui Tõstamaa osavallas. Tema tuntumad ettevõtted on Café Grand ja Victoria hotell Pärnu kesklinnas ja Maria talu Kõpu külas.

Enn Rand.
Enn Rand. Foto: Urmas Luik

Ranna eestvedamisel on Maria talu maadel valminud maailmatasemel ratsaspordi areen, kus mullu peeti CHI Pärnu ratsaspordivõistlused, mis ühtlasi olid maailma karikasarja etapp koolisõidus. Rand on Kõpu kiriku toetaja, kohaliku elu tugi ja hing ning on korraldanud palju kultuuriüritusi nii Kõpus kui Pärnus.

Pärnu Koidula gümnaasiumi õppealajuhataja Ille Rohtlaan pälvis tunnustuse pikaajalise ja tulemusliku pedagoogilise töö eest. Rohtlaan töötab Koidula koolis 2001. aastast, olles algul eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning aastast 2011 õppealajuhataja. Ta on aktiivne Pärnu Postimehe kaasautor, juhendanud kooli meediaringi ning toimetanud kooli kodulehte ja ajalehte Koidula Press, mille traditsiooni ta ellu kutsus.

Ille Rohtlaan.
Ille Rohtlaan. Foto: Urmas Luik

Arendades end õpetajana õpetaja-metoodikuni, hakkas Rohtlaan õppealajuhatajana koos meeskonnaga välja töötama ja arendama kooli õppekava, mis aastal 2013 avas Euroopa suuna. Euroopa suund aitab õpilastel valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks humanitaar- ja sotsiaalainete õppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides, võimaldades neil edukalt kandideerida  Euroopa mainekamatessegi kõrgkoolidesse.

Audru kooli muusikaõpetajat ja dirigenti Tiia Tamme tunnustatakse teenetemärgiga pühendunud ja aktiivse tegevuse eest laulukultuuri edendamisel. Tamm oli aastatel 1979–1980 Jõõpre kooli muusikaõpetaja ja on alates 1984. aastast Audru kooli muusikaõpetaja ja koorijuht. Ta on juhendanud poiste-, mudilas-, laste-, sega- ja naiskoore, tegelenud ansamblite ja solistide juhendamisega ning olnud rahvatantsurühmade kontsertmeister.

Tiia Tamm.
Tiia Tamm. Foto: Danel Rinaldo

Tamm on Audru kiriku organist ja juhendab Audru osavalla segakoori. Ta on juba üle 30 aasta olnud Pärnu naiskoori Leelo abidirigent, samuti Pärnumaa muusikaõpetajate ainesektsiooni aktiivne liige. Tammele on omistatud Audru valla vapimärk.

Pärnu linna teenetemärkide üleandmise pidulik tseremoonia toimub 9. aprillil Pärnu Kuninga tänava põhikooli aulas.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles